Citycon sijoituskohteena

Citycon pyrkii parantamaan kannattavuuttaan ja osakkeensa arvoa aktiivisen kiinteistökannan johtamisen, uudistamisen ja vahvistamisen sekä tehokkaan rahoituksen avulla. Pyrimme luomaan vahvaa, ennakoitavaa kassavirtaa selkeän liiketoimintamallin ja konservatiivisen taseen avulla.

Lue lisää Cityconista sijoituskohteena.
Cityconin Sijoittajatarina (eng.)