Liiketoimien raportointi

Cityconin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) No 596/2014 mukaisia johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään pyydetään noudattamaan seuraavia ohjeita ilmoittaessaan liiketoimistaan Cityconin rahoitusvälineillä. 

Liiketoimia koskevat ilmoitukset tulee tehdä Cityconille ja Finanssivalvonnalle liiketoimen tekemistä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.  


 Ohjeet Cityconin rahoitusvälineillä tehtyjen liiketoimien raportointiin
1. Täytä ja tallenna liiketoimien raportointilomake.
 

Lomakkeella tarvittavia tietoja:
Citycon Oyj:n LEI-tunnus  549300P8N0P6KDGTJ206
Citycon Oyj:n osakkeen ISIN-koodi  FI4000369947
Citycon Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus CTY1S
Ilmoituksen viitenumero  generoituu tallennettaessa automaattisesti (ei tarvitse täyttää)

Cityconin muiden rahoitusvälineiden tiedot.

 2. Lähetä täytetty lomake sähköpostitse alla olevien ohjeiden mukaisesti:

Ohjeet Cityconin johtohenkilöille
- Lähetä liiketoimea koskeva ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen  legal@citycon.com liiketoimea seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.
- Citycon Citycon ilmoittaa liiketoimesta finanssivalvonnalle johtohenkilön puolesta.

Ohjeet lähipiirihenkilöille/-yhtiöille 
- Lähetä liiketoimea koskeva ilmoitus liiketoimea seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä sähköpostitse sekä Cityconille osoitteeseen legal@citycon.com että Finanssivalvonnalle menemällä osoitteeseen
https://securemail.bof.fi  ja lähettämällä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.
- Lisää sähköpostiin puhelinnumerosi, jotta Citycon tai Finanssivalvonta voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. 

Citycon julkaisee sille toimitetut liiketoimi-ilmoitukset pörssitiedotteella viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkaistut johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitukset löytyvät Cityconin verkkosivuilta.

Citycon lähipiiriyhtiönä
Mikäli Citycon on tunnistettu yhtiönne johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriyhtiöksi, voitte lähettää tätä koskevan ilmoituksen osoitteeseen legal@citycon.com.

Lisätietoa
Lisätietoa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta.