Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18.6.2024.

Yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 päätettyjen hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden nettomäärä verojen ja maksujen vähentämisen jälkeen maksetaan Citycon Oyj:n osakkeina, jotka ovat joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Selvyyden vuoksi todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 päätettyjen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, hallituksen valiokuntien puheenjohtajien sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vuosipalkkioiden ja kokouspalkkioiden määrä pysyy ennallaan. Palkkio-osakkeet luovutetaan kaksi kertaa vuodessa kahdessa yhtä suuressa erässä. Mikäli osaa vuosipalkkiosta ei voida maksaa osakkeina oikeudellisista tai muista lainsäädännöllisistä rajoituksista johtuen tai muusta Yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, kyseinen osa vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.