Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana

Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana, velkaantumisasteen sopivana ja rahoituskustannukset pieninä. Investointitason luottoluokitukset tukevat joustavaa velkarahoituksen saantia.

Riittävä ja kilpailukykyisesti hinnoiteltu rahoitus mahdollistaa strategian joustavan toteuttamisen, niin että voimme ostaa, myydä tai kehittää kohteita, kun sopivia tilaisuuksia ilmaantuu. Pitkän aikavälin yhteisyrityskumppanuudet laajentavat pääomarakennettamme, hajauttavat riskiä ja mahdollistavat asiantuntemuksemme laajemman hyödyntämisen.

Rahoituksen avainluvut 

Rahoituksen avainluvut 31.3.202431.3.202331.12.2023
Lainojen nimellisarvotMe2 119,71 767,51 840,4
Käytettävissä oleva likviditeettiMe535,0528,3434,3
Painotettu keskikorko kauden lopussa 
(sisältäen johdannaissuojaukset)
%3,22,52,6
 
Keskimääräinen laina-aikavuotta2,92,92,7
Luototusaste (LTV)%48,342,946,3
Korkokate (Rahoituskovenantti > 1,8)x3,54,03,7
Nettovelat suhteessa taseen varoihin (Rahoituskovenantti < 0.60)x0,450,400,44
Vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,65)x0,460,420,45
Vakuudellinen vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,25)x0,120,000,08
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaikavuotta2,62,92,6
Korkosuojausaste%77,790,773,8
Citycon lainajakauma Q1 2024

Velasta kiinteäkorkoista

78 %

 

Vakuudellisten lainojen osuus 

26 %

 

Käytettävissä oleva likviditeetti (MEUR)

535