Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana

Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana, velkaantumisasteen sopivana ja rahoituskustannukset pieninä. Investointitason luottoluokitukset tukevat joustavaa velkarahoituksen saantia.

Riittävä ja kilpailukykyisesti hinnoiteltu rahoitus mahdollistaa strategian joustavan toteuttamisen, niin että voimme ostaa, myydä tai kehittää kohteita, kun sopivia tilaisuuksia ilmaantuu. Pitkän aikavälin yhteisyrityskumppanuudet laajentavat pääomarakennettamme, hajauttavat riskiä ja mahdollistavat asiantuntemuksemme laajemman hyödyntämisen.

Rahoituksen avainluvut 

Rahoituksen avainluvut

  31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
Lainojen käyvät arvot Me 1 767,9 1 864,5 1781,7
Käytettävissä oleva likviditeetti Me 528,3 604,3 577,7
Keskimääräinen laina-aika vuotta 2,9 4,0 3,2
Luototusaste (LTV) % 42,9 40,4 41,4
Korkokate (Rahoituskovenantti > 1,8) x 4,0 4,0 4,0
Nettovelat suhteessa taseen varoihin (Rahoituskovenantti < 0.60) x 0,40 0,37 0,39
Vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,65) x 0,42 0,38 0,40
Vakuudellinen vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,25) x 0,00 0,00 0,00
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika vuotta 2,9 4,0 3,2
Korkosuojausaste % 90,7 100,0 93,0
Citycon lainajakauma Q1 2023

Velasta kiinteäkorkoista

91%

 

Kohteistamme kiinnittämättömiä

100%

 

Ei merkittäviä velkojen erääntymisiä ennen vuotta

2024