Joustava ja kilpailukykyinen rahoitus

Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana, velkaantumisasteen sopivana ja rahoituskustannukset pieninä. Investointitason luottoluokitukset tukevat joustavaa velkarahoituksen saantia. Riittävä ja kilpailukykyisesti hinnoiteltu rahoitus mahdollistaa strategian joustavan toteuttamisen, niin että voimme ostaa, myydä tai kehittää kohteita, kun sopivia tilaisuuksia ilmaantuu. Pitkän aikavälin yhteisyrityskumppanuudet laajentavat pääomarakennettamme, hajauttavat riskiä ja mahdollistavat asiantuntemuksemme laajemman hyödyntämisen.

Pitkäaikaiset rahoitusasematavoitteet
Luototusaste (LTV): 40-45 %
Velkasalkun suojausaste: 70-90 %
Keskimääräinen velkamaturiteetti: > 5 vuotta

 Rahoituksen avainluvut  
31.3.2020

31.3.2019

31.12.2019
Lainojen käyvät arvot Me 2 034,4 2 169,9 1 830,7
Käytettävissä oleva likviditeetti Me 516,8 561,0 562,1
Keskimääräinen laina-aika vuotta 4,0 4,8 4,6
Luototusaste (LTV) % 45,7 48,7 42,4
Omavaraisuusaste (Rahoituskovenantti > 32,5)  % 47,2 44,4 50,9
Korkokate (Rahoituskovenantti > 1,8) x 4,3 3,8 4,2
Vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,65) x 0,44 0,47 0,42
Vakuudellinen vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,25) x 0,04 0,02 0,02
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika vuotta 3,8 4,7 4,6
Korkosuojausaste % 75,8 91,7 88,8


Päivitetty

05.05.2020