Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana, velkaantumisasteen sopivana ja rahoituskustannukset pieninä. Investointitason luottoluokitukset tukevat joustavaa velkarahoituksen saantia. Riittävä ja kilpailukykyisesti hinnoiteltu rahoitus mahdollistaa strategian joustavan toteuttamisen, niin että voimme ostaa, myydä tai kehittää kohteita, kun sopivia tilaisuuksia ilmaantuu. Pitkän aikavälin yhteisyrityskumppanuudet laajentavat pääomarakennettamme, hajauttavat riskiä ja mahdollistavat asiantuntemuksemme laajemman hyödyntämisen.

 

RAHoituksen avainluvut   30.6.2022 31.12.2021 30.6.2021
Lainojen käyvät arvot Me 1797,0 1860,3 2080,5
Käytettävissä oleva likviditeetti Me 533,8

583,7

835,7
Keskimääräinen laina-aika vuotta 3,7 4,2 4,3
Luototusaste (LTV) % 40,8 40,7 38,9
Korkokate (Rahoituskovenantti > 1,8) x 4,2 4,1 4,0
Nettovelat suhteessa taseen varoihin (Rahoituskovenantti < 0.60) x 0,39 0,38 0,35
Vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,65) x 0,40 0,39 0,37
Vakuudellinen vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,25) x 0,00 0,00 0,00
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika vuotta 3,7 4,2 4,3
Korkosuojausaste % 99,7 100,0 96,9
Citycon lainajakauma Q2 2022