Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana, velkaantumisasteen sopivana ja rahoituskustannukset pieninä. Investointitason luottoluokitukset tukevat joustavaa velkarahoituksen saantia. Riittävä ja kilpailukykyisesti hinnoiteltu rahoitus mahdollistaa strategian joustavan toteuttamisen, niin että voimme ostaa, myydä tai kehittää kohteita, kun sopivia tilaisuuksia ilmaantuu. Pitkän aikavälin yhteisyrityskumppanuudet laajentavat pääomarakennettamme, hajauttavat riskiä ja mahdollistavat asiantuntemuksemme laajemman hyödyntämisen.

Pitkäaikaiset rahoitusasematavoitteet
Luototusaste (LTV): 40-45 %
Velkasalkun suojausaste: 70-90 %
Keskimääräinen velkamaturiteetti: > 5 vuotta

 

 

RAHoituksen avainluvut   31.12.2021 30.9.2021 31.12.2020
Lainojen käyvät arvot Me 1 860,3 2 086,7 2 098,0
Käytettävissä oleva likviditeetti Me 583,7

832,7

447,0
Keskimääräinen laina-aika vuotta 4,2 4,0 3,8
Luototusaste (LTV) % 40,7 39,6 46,9
Korkokate (Rahoituskovenantti > 1,8) x 4,1 4,0 4,1
Nettovelat suhteessa taseen varoihin (Rahoituskovenantti < 0.60) x 0,38 0,36 0,45
Vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,65) x 0,39 0,37 0,46
Vakuudellinen vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,25) x 0,00 0,00 0,02
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika vuotta 4,2 4,0 3,7
Korkosuojausaste % 100,0 88,9 83,5

 

Lainajakauma graafi suomeksi