Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana

Citycon keskittyy pitämään pääomarakenteensa vahvana, velkaantumisasteen sopivana ja rahoituskustannukset pieninä. Investointitason luottoluokitukset tukevat joustavaa velkarahoituksen saantia.

Riittävä ja kilpailukykyisesti hinnoiteltu rahoitus mahdollistaa strategian joustavan toteuttamisen, niin että voimme ostaa, myydä tai kehittää kohteita, kun sopivia tilaisuuksia ilmaantuu. Pitkän aikavälin yhteisyrityskumppanuudet laajentavat pääomarakennettamme, hajauttavat riskiä ja mahdollistavat asiantuntemuksemme laajemman hyödyntämisen.

Rahoituksen avainluvut 

Rahoituksen avainluvut

  30.9.2022 31.12.2021 30.9.2021
Lainojen käyvät arvot Me 1836,9 1860,3 2086,7
Käytettävissä oleva likviditeetti Me 537,0 583,7 832,7
Keskimääräinen laina-aika vuotta 3,3 4,2 4,0
Luototusaste (LTV) % 41,7 40,3 39,6
Korkokate (Rahoituskovenantti > 1,8) x 4,2 4,1 4,0
Nettovelat suhteessa taseen varoihin (Rahoituskovenantti < 0.60) x 0,39 0,38 0,36
Vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,65) x 0,41 0,39 0,37
Vakuudellinen vakavaraisuusaste (Rahoituskovenantti <0,25) x 0,00 0,00 0,00
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika vuotta 3,3 4,2 4,0
Korkosuojausaste % 94,6 100,0 88,9
Citycon lainajakauma Q3 2022

Velasta kiinteäkorkoista

100%

 

Kohteistamme kiinnittämättömiä

100%

 

Ei merkittäviä velkojen erääntymisiä ennen vuotta

2024