Citycon noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) ja Helsingin pörssin antamaa sisäpiiriohjetta. Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää sovellettavaa sisäpiirisääntelyä ja tarkentaa yhtiön sisäpiirihallinnon toimintatapoja. Cityconin sisäpiiriasioista vastaa yhtiön Manager, Legal and Investor Relations.

Sisäpiiriläiset
3.7.2016 voimaan tulleen MAR-sääntelyn myötä Cityconilla ei enää ole julkista sisäpiiriä eikä pysyvää, yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Johtohenkilöiden liiketoimet
Yhtiö on määritellyt MAR-sääntelyssä tarkoitetuiksi johtohenkilöikseen hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän muut jäsenet. Citycon ylläpitää listaa johtohenkilöistään ja heidän lähipiiristään, joilla on velvollisuus ilmoittaa Cityconin rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Citycon julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteina. Kunkin johtohenkilön Cityconin osakeomistusten ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien kokonaismäärät julkaistaan myös Cityconin vuotuisessa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Kaupankäyntirajoitukset ja suljettu ajanjakso
Yhtiön johtohenkilöitä  sekä tilinpäätösten ja osavuosikatsausten valmisteluun osallistuvia yhtiön työntekijöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen tilinpäätösten ja osavuosikatsausten julkistusta. He eivät saa tuolloin käydä kauppaa Cityconin liikkeeseen laskemilla arvopapereilla tai muilla arvopapereilla tai rahoitusvälineillä, joiden kohde-etuus on Cityconin osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi. Johtohenkilöt ovat tämän lisäksi kaikkina aikoina velvollisia konsultoimaan Cityconin sisäpiirihallintoa ennen suunniteltua liiketoimea Cityconin rahoitusvälineillä. 

Suljetut ajanjaksot löytyvät yhtiön sijoittajakalenterista.

Sisäpiiriluettelot
Hankekohtaisen sisäpiiritiedon tehokasta johtamista varten perustetaan hanke- tai tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita. Luettelot sisältävät tiedot hankkeisiin, kuten pääomamarkkinatapahtumiin tai merkittäviin yhtiö- tai kiinteistöliiketoimiin osallistuvista henkilöistä. He eivät saa käydä kauppaa yhtiöön liittyvillä rahoitusvälineillä sisäpiirihankkeen aikana.

Rikkomuksista ilmoittaminen
Citycon on määritellyt raportointimenettelyt epäiltyihin arvopaperimarkkinasääntelyn rikkomuksiin (whistleblowing-menettely). Menettelyt on kuvattu ja raportointilomakkeet ovat saatavilla täällä.