CITYCON OYJ      28.11.2019

Kauppakeskus Isolle Omenalle on myönnetty uusi Breeam In Use -ympäristösertifikaatti. Iso Omena on sertifioitu ensimmäisen kerran Breeam In-use:in mukaan tammikuussa 2016. Sertifiointiprosessissa arvioidaan vastuullisuuden näkökulmasta erikseen kahta kokonaisuutta: itse kiinteistöä (Asset) ja sen ylläpitoa sekä tähän liittyviä käytäntöjä (Building Management).

Sertifikaatti ottaa kantaa muun muassa kierrätykseen, veden- ja energiankulutukseen, rakennusmateriaaleihin, kohteen liikenneyhteyksiin, maankäyttöön sekä näiden johtamiseen liittyviin käytänteisiin ja prosesseihin.  

Iso Omena arvioitiin molemmilla osa-alueilla erinomaiseksi (excellent). Kiinteistön ylläpidon ja hoidon osalta Iso Omena saavutti korkeimmat pisteet, jotka suomalaiselle kiinteistölle on Breeam In Use -sertifioinnissa koskaan myönnetty. Myös itse kiinteistön osalta Iso Omena arvioitiin yhdeksi Suomen parhaista Breeam In Use -sertifioiduksi kohteeksi.

”Ympäristösertifikaatti on meille itsellemme tärkeä sisäinen työkalu, jonka suositusten avulla pystymme kehittämään kohteitamme ja omia kiinteistöjen ylläpidon prosessejamme. Sen avulla voimme verrata itseämme parhaisiin kohteisiin maailmalla”, Cityconin liiketoiminnan kehittämisestä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Sanna Yliniemi kertoo.

Erityisen hyvällä mallilla Isossa Omenassa ovat jätteiden kierrätykseen, rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyyteen ja maankäyttöön sekä ekologisuuteen liittyvät asiat. Yksi konkreettinen osoitus ekologisuudesta ovat kauppakeskuksen katolle sijoitetut mehiläispesät, joiden asukkaat tuovat lähiympäristöön pölyttäjiä, mikä on tärkeää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Cityconin koko kiinteistökannasta on arvolla mitattuna Breeam In-Use -serfifioituja kohteita nyt 83 prosenttia. Yksi Cityconin vastuullisuusstrategian tavoite on sertifioida kaikki kohteet vuoden 2020 loppuun mennessä.

”Breeam In Use -serfitikaattien avulla voimme kertoa ulkoisille sidosryhmillemme kiinteistöjemme ympäristöystävällisyyden tasosta. Kiinteistöjen vastuullisuus on yhä tärkeämpää vuokralaisille, rahoittajille, sijoittajille ja myös kuluttajille. Sertifiointi on puolueeton arviointi, joka tuo läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta vastuullisuuteen liittyvälle työllemme”, Sanna Yliniemi toteaa.

Lisätietoja:

Sanna Yliniemi, V.P. Operations Development
Puhelin 041 456 3421
sanna.yliniemi@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

www.citycon.com/fi

Download images