Juridiskt meddelande

Upphovsrätt | Ansvarsfriskrivning

Genom att ansluta till webbsidor som tillhör Citycon Oyj, eller dess dotterbolag eller närstående bolag (gemensamt eller vart för sig kallade ”Citycon”), accepterar du nedanstående villkor. Om du inte accepterar samtliga villkor nedan får du inte ansluta till våra webbsidor. Det kan finnas enskilda dokument på våra webbsidor som omfattas av ytterligare villkor som anges i sådana dokument. Dessa ytterligare villkor är i sådana fall tillämpliga utöver nedanstående villkor.

Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen Citycon.fi skyddas genom upphovsrätt (den finska upphovsrättslagen).

Det är tillåtet att använda materialet i bildbanken och utskrivbara logotyper för journalistiska och pedagogiska ändamål under förutsättning att källan anges. Övrig användning måste överenskommas med Citycon.

Det är tillåtet att länka andra webbplatser till webbplatsen Citycon.fi. God praxis måste dock iakttas. Den länkade webbsidan i Citycon.fi-tjänsten ska visas i webbläsaren i sin helhet och på samma sätt som i Citycon.fi-tjänsten. Om du har ytterligare frågor om länkning besvarar vi dem gärna.

Som användare får du visa och skriva ut webbsidor samt bläddra bland dem för egen personlig användning. Du får också skicka webbsidor via e-post till andra personer.

Ansvarsfriskrivning

Citycon strävar på varje tänkbart sätt efter att bara vidarebefordra tillförlitlig och korrekt information. Emellertid ges inga garantier för att den alltid är tillförlitlig och korrekt, vare sig information på eller som inhämtas via vår webbplats. Företaget använder alla till buds stående medel för att hålla webbplatsen i ett gott skick, men kan inte hållas ansvarigt för bristande tillgänglighet. Bolaget förbehåller sig även rätten att fortlöpande göra ändringar på webbplatsen.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som ägs eller underhålls av tredje part. När du följer en länk till en sådan webbplats öppnar tjänsten den externa tjänsteleverantörens webbplats i ett nytt webbläsarfönster. Innan du börjar använda webbplatsen måste du läsa igenom och godkänna användningsvillkoren för den. Citycon kan inte kontrollera innehållet på webbplatser som Citycon länkar till på sina webbsidor som skapats eller publicerats av någon annan än Citycon. Citycon frånsäger sig därför allt ansvar för innehållet på sådana webbplatser. Dock strävar Citycon efter att endast tillhandahålla länkar till webbplatser som är kända för att vara tillförlitliga källor.

Citycon påtar sig inget ansvar för eventuella skador som orsakas, vare sig direkt eller indirekt, genom användning av en länkad webbplats eller informationen på denna.