Citycon Oyj:n hallitus päätti 26.4.2007 osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille.
Cityconin hallitus on tänään vahvistanut kannustinjärjestelmän
ensimmäiseltä ansaintakaudelta 1.1.2007 - 31.12.2007 maksettavien
palkkioiden määrän, josta järjestelmän ehtojen mukaisesti maksetaan
vuonna 2008 yksi kolmasosa ja loput vuosina 2009 ja 2010. Vuonna 2008
tämä yksi kolmasosa koostuu yhteensä 7 040 osakkeesta, jotka annetaan
16:lle yhtiön johtoon ja muuhun avainhenkilöstöön kuuluvalle
henkilölle.

Kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vuodelta 2007
määräytyivät Citycon-konsernin oikaistun osakekohtaisen tuloksen ja
nettovuokratuottojen kasvun perusteella. Kannustinjärjestelmä
kokonaisuudessaan on voimassa vuosina 2007-2009 ja mahdolliset
palkkiot luovutetaan avainhenkilöille vuosina 2008-2012. Hallitus
tekee vuosittain päätökset kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvista
avainhenkilöistä sekä asetettavista tavoitteista. Palkkiot voidaan
maksaa kunkin ansaintajakson päätyttyä yhtiön osakkeina ja/tai
rahana.

Yhtiön 13.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallituksen
valtuutuksen päättää suunnatusta osakeannista. Yhtiön hallitus on
tänään, 15.5.2008, päättänyt antaa kannustinjärjestelmään kuuluville
henkilöille kannustinjärjestelmän ehtojen mukaan määräytyvät
osakepalkkiot suunnatulla maksuttomalla osakeannilla, joka käsittää
yhteensä 7 040 yhtiön uutta osaketta. Osakeannissa annetut osakkeet
ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja ne tuottavat
osakasoikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.
Osakeanti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Suunnatulla maksuttomalla osakeannilla annetut uudet osakkeet
merkitään kaupparekisteriin arviolta 19.5.2008 ja otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä arviolta
20.5.2008. Rahoitustarkastuksen 14.5.2008 antaman poikkeusluvan
perusteella yhtiön ei tarvitse laatia listalleottoesitettä annettujen
osakkeiden osalta.

Ensimmäisten osakepalkkioiden myöntämisen yhteydessä yhtiön hallitus
on tänään päättänyt antaa myös suosituksen koskien yhtiön johtoryhmän
jäsenten osakeomistusta yhtiössä. Suosituksen mukaan yhtiön
toimitusjohtajan tulee omistaa vähintään kahden vuoden
nettopalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita ja muiden johtoryhmän
jäsenten kuuden kuukauden nettopalkkaansa vastaava määrä.

Helsinki 15.5.2008

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi