Cityconin omistama, Lahden ydinkeskustassa sijaitseva kauppakeskus Trio voitti Vuoden Kauppakeskusteko 2014 –kilpailun teollaan ”nuoret kauppakeskuksessa”.  


Kauppakeskukset ovat usein nuorille tärkeitä ajanviettopaikkoja, jonne kokoonnutaan jopa päivittäin. Niinpä kauppakeskuksissa syntyy paljon nuorten kohtaamisia muiden asiakkaiden, vuokralaisten ja järjestyksenvalvojien kanssa. Nuoruuteen kuuluu rajojen ja auktoriteettien testaaminen, identiteetin muovautuminen ja ihmissuhteiden muuttuminen. Nuorten viettäessä aikaansa yhä enemmän kauppakeskuksissa, joutuu niiden henkilökunta uudenlaisten haasteiden eteen.


Citycon toteutti useissa kauppakeskuksissaan yhdessä valtakunnallisen nuorisokasvatusjärjestö Nuorten Palvelu ry:n kanssa nuorten ja kauppakeskuksen aikuisten parempaan vuorovaikutukseen tähtäävän koulutuksen. Myös Cityconin kauppakeskusten järjestyksenvalvonnasta vastaava Securitas oli mukana hankkeessa. Yksi osallistuneista kauppakeskuksista oli Trio Lahdessa. Koulutuksissa tuotiin esiin nuorten näkökulmaa kauppakeskuksissa olemiseen ja pohdittiin, miten nuorten ja kauppakeskushenkilökunnan yhteiselo sujuisi paremmin.

Koulutuksen tuloksista muotoiltiin Trioon koko kauppakeskusta ja kaikkia sen toimijoita (järjestyksenvalvojat, liikkeiden henkilökunta, kauppakeskusjohto ym.) koskevat yhtenäiset toimintamallit, joiden mukaan Triossa toimitaan. Toimintamallit annettiin Triossa toimivan Lahden nuorisopalveluiden nuorisotilan työntekijöille, jotka kävivät samat aiheet ja koulutuksen annin läpi nuorten kanssa. Nuoret saivat kirjoittaa omat ajatuksensa samoista aiheista ylös, ja ne jaettiin kauppakeskusjohdolle.


”Toteutimme viime vuonna koulutuksen viidessä kauppakeskuksessa Suomessa ja yhteistyömme Nuorten Palvelun kanssa jatkuu myös tänä vuonna. Kyseessä on meille olennainen vastuullisuusagendan osa ja sen tavoitteet tukevat vahvasti myös liiketoimintaamme”, Cityconin kehitys- ja vastuullisuusjohtaja Marko Juhokas kertoo.


”Viemällä kauppakeskuksissa nuoria kohtaaville tahoille osaamista nuorten kohtaamiseen lisääntyy paitsi nuorten hyvinvointi, myös henkilökunnan työtyytyväisyys haasteellisten tilanteiden tullessa vähemmän kuormittaviksi”, sanoo Nuorten Palvelun hankevastaava Pauliina Lampela.


Nuorten Palvelu ry:n kauppakeskuksissa tavoittamien nuorten vastausten mukaan nuorille puolestaan on tärkeää, että heitä kohdellaan kauppakeskuksissa tasa-arvoisesti ja heidän annetaan olla näissä tiloissa sekä tavata kavereitaan. Joillekin nuorille kauppakeskus on tärkein paikka olla kavereiden kanssa.


”Kilpailutuomaristo arvosti sitä, että teko osoitti kauppakeskuksissa toimittavan nuorten hyvinvoinnin puolesta heidän omilla reviireillään.  Siellä missä elämä on ja yhteiskunnan jäsenet mukana. Nuorten hengailun muuttaminen positiiviseksi pöhinäksi kasvattaa yhteiskunnallista pääomaa tulevaisuutta rakentaen", sanoo kilpailutuomariston puheenjohtaja Helsingin Sanomien päätoimittaja Riikka Venäläinen. 


Nuorten hyvinvointi ja kauppakeskukset ovat olleet vuonna 2013 Cityconissa erityisen huomion kohteena. Järjestyksenvalvojien ja vuokralaisten koulutus on ollut osa yhtiön laajempaa nuoriso-ohjelmaa. Viime vuonna Citycon tarjosi isoimmissa kauppakeskuksissaan myös tet-harjoittelupaikkoja peruskoulun 9-luokkalaisille, jotka saivat tuottaa harjoittelun ajan sisältöä kauppakeskusten sosiaalisen median kanaviin. Tämän tarkoituksena oli avata digitaaliset viestintäkanavat ja antaa nuorten havainnoida kauppakeskusmaailmaa omasta näkökulmastaan. Syksyllä 2013 järjestettiin myös laaja kuvakilpailu, josta tehty kuvakollaasi näkyi kauppakeskusten pinnoilla alkuvuodesta 2014. 


Kilpailun voittanut Trio on nuorten hyvinvoinnissa edistämisessä edelläkävijä myös Cityconin sisällä. Trio on muun muassa aktiivisesti mukana vahingontekojen ja lievien rikosten vapaaehtoisessa sovittelumenettelyssä, jossa nuorelle tarjotaan mahdollisuus sovittaa tuottamansa vahingot esimerkiksi työllä. Myös yhteistyö Lahden kaupungin nuorisotoimen kanssa on aktiivista, sillä Triossa toimii vakituisesti kaupungin nuorisotila Tripla.


”Trio sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ja siellä on paljon tarjontaa nuorille. Meidän näkökulmastamme nuoruus ei ole ongelma, vaan yksi elämänvaihe. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä sen eteen, että nuorten, vuokralaisten ja muiden asiakkaiden on mukava olla Triossa.  Vuoden kauppakeskusteko –palkinto on hieno tunnustus koko tälle työlle”, sanoo kauppakeskus Trion johtamisesta vastaava kaupallinen johtaja Ulla-Maija Kemppi.


 


Lisätietoja:


Citycon, kehitys- ja vastuullisuusjohtaja Marko Juhokas, puh.  040 735 4997


Citycon, kaupallinen johtaja Ulla-Maija Kemppi, puh. 040 824 4630


Nuorten palvelu ry, Pauliina Lampela, puh. 040 195 0502