CITYCON OYJ    Pörssitiedote    10.3.2023 klo 19:00

 Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) on vastaanottanut 10.3.2023 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Gazit Europe Netherlands B.V.:n suoraan hallinnoimien Cityconin osakkeiden omistusosuuden muutoksesta.

 Muutos osakkeiden omistuksessa on seurausta 24.2.2023 julkistetun liputusilmoituksen mukaisesti G City Ltd:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Gazit Europe Netherlands BV:n 22.2.2023 tekemän osakeostosopimuksen osasuorituksesta. Tämä ilmoitus koskee osakeostosopimuksen kuudetta ja samalla viimeistä osasuosuoritusta, jossa siirrettiin yhteensä 3 000 000 Cityconin osaketta.

Osakkeidenostosopimus ei vaikuttanut G Cityn Ltd:n suoraan ja välilliseen kokonaisomistukseen Cityconista, sillä Gazit Europe Netherlands B.V:n aikaisemmin rahoitusvälineiden kautta omistetut osakkeet olivat G City Ltd:n hallussa.

Gazit Europe Netherlands BV:n emoyhtiö, G City Ltd., on Norstar Holdings Inc’n määräysvallassa, jonka ylin määräysvallan käyttäjä on Chaim Katzman. Gazit Europe Netherlands BV:n omistamien 36 285 000 osakkeiden ja G City Ltd:n omistamien 51 274 016 osakkeiden lisäksi tässä ilmoituksessa on huomioitu Chaim Katzmanin omistamat 35 771 osaketta.

Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 168 008 940.

Gazit Europe Netherlands B.V:n ja G City Ltd:n (Gazit Europe Netherlands B.V:n emoyhtiö) omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Gazit Europe Netherlands B.V.: 21.60


G City Ltd. (Gazit Europe Netherlands B.V.:n emoyhtiö): 30.52

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0.02
-

-


-
21.60

30.52


0.02
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Gazit Europe Netherlands B.V.: 17.91


G City Ltd. (Gazit Europe Netherlands B.V.:n emoyhtiö): 30.52

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0.02
3.69

-
-
21.60

30.52
0.02

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 36,285,000 - 21.60 -
FI4000369947 51,274,016 - 30.52 -
FI4000369947 35,771 - 0.02 .
YHTEENSÄ 87,594,787 52.14
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
- - - - - -
B YHTEENSÄ - -

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Chaim Katzman 0.02 0.02
Norstar Holdings Inc
G City Ltd. 30.52 30.52
Gazit Europe Netherlands BV 21.60 21.60
YHTEENSÄ 52.14 52.14

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,3 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi