Citycon förvärvar Sektor Gruppen, Norges näst största köpcentrumägare och förvaltare. Därmed befäster Citycon sin ställning som den största börsnoterade köpcentrumspecialisten i Norden och den tredje största i kontinentala Europa. Genom förvärvet, med en köpeskilling på cirka 1,47 miljarder euro, ökar Citycon sin närvaro i hela den nordiska regionen samtidigt som värdet på de totala tillgångarna ökar med närmare 50 procent, från 3,4 miljarder euro till 4,9 miljarder euro.

Transaktionens främsta fördelar:

  • Stärkt nordisk ställning genom utökad närvaro och geografisk spridning. Efter transaktionen kommer Citycon att äga 55 köpcentrum i Norden och Estland, och det totala antalet besökare per år stiger från 150 till över 200 miljoner och den totala uthyrningsbara ytan ökar från 1 miljon kvadratmeter till 1,4 miljon kvadratmeter
  • Är en utmärkt strategisk matchning med en portfölj av dagligvarubaserade köpcentrum av hög kvalitet i städer med stark demografisk tillväxt
  • Kritisk massa från start i Norge – en av Europas snabbast växande och rikaste ekonomier
  • Etablerad norsk aktör som införlivas i Citycon – möjlighet att genast fokusera på värdeskapande
  • Tillväxtpotential genom operativa och ekonomiska synergieffekter

– Vi är mycket glada över detta förvärv som gör vår nordiska etablering fullständig. Det är ett tydligt steg mot vårt mål att bli det mest kända varumärket bland de nordiska och baltiska köpcentrumen. Sektor är strategiskt sett ett perfekt komplement till vår portfölj. Det är erkänt som ett välskött företag med en imponerande utveckling, bra fastigheter och erfaren ledning, säger Marcel Kokkeel, vd för Citycon.

– Vi är mycket nöjda med att få en ägare som har gedigen erfarenhet av köpcentrum, en långsiktig vision och ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom att kombinera Citycons breda kunskap, finansiella styrka och starka ledning med vår, skapas de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt och utveckling, samt för skalfördelar och synergieffekter, säger Eirik Thrygg, Sektor Gruppens vd.

– Internationella butikskedjor ser ofta på Norden som en gemensam marknad och nu kan vi erbjuda dem en komplett nordisk plattform. Citycon och Sektor har samma portföljstrategi, med inriktning på dagligvarubaserade stadsdelscentrum som möter kundernas vardagliga behov, fortsätter Marcel Kokkeel.

Storleken har betydelse inom detaljhandeln då fastighetsportföljen blir mer attraktiv för hyresgästerna och skapar stordriftsfördelar för inköp, drift och nya digitala lösningar. En större portfölj ger en solid grund för utbyte av bästa praxis, specialty leasing, landsöverskridande hyreslösningar och digital marknadsföring.

Förvärvet befäster Citycons tydliga fokus på att utöka sitt fastighetsinnehav i snabbväxande nordiska städer. Sektors portfölj uppfyller Citycons kriterier för fastighetsförvärv vad gäller centralt läge, vardagshopping, stark demografisk tillväxt samt närhet till kollektivtrafik och servicefunktioner. Dessa kriterier säkerställer en stabil besöksström. När förvärvet är slutfört kommer Citycon att ha en ledande ställning på marknaderna i Finland, Sverige, Norge och Estland, samt fotfäste i Danmark.

– Under senare år har vi fokuserat på att optimera våra intäkter, vår portfölj och skapa en flexibel finansieringsstruktur. Nu är vi redo för att ta det strategiska steget att utvidga vår verksamhet, berättar Marcel Kokkeel.

Sektors portfölj består av sammanlagt 34 köpcentrum, varav 20 är hel- eller majoritetsägda, fyra minoritetsägda, två hyrda och åtta förvaltade. Merparten av dessa (cirka 95 procent) är belägna de i tre största ekonomiska centra i Norge: regionerna Oslo, Bergen och Stavanger. Det årliga besökarantalet i Sektors köpcentrum uppgår till över 60 miljoner. Till Sektors största hyresgäster hör Norges största livsmedelbutikskedja, NorgesGruppen, och klädföretaget Varner Gruppen med varumärken som Dressmann, Bik Bok och Cubus. Sektor har en stabil uthyrningsgrad om cirka 97 procent.

Köpeskillingen på 1,47 miljarder euro avspeglar en initial direktavkastning på 5,2 procent och transaktionen förväntas öka vinst per aktie från och med 2016.

– Våra två största aktieägare, Gazit-Globe och Canada Pension Plan Investment Board, stödjer transaktionen. Vårt mål är att behålla en stark finansiell profil med en belåningsgrad på 40-45 procent, en konservativ nivå i ett nordiskt perspektiv, tillägger Marcel Kokkeel.

Citycon har skickat ett börsmeddelande om transaktionen och dess finansiering tidigare idag.

Presskonferens

En presskonferens kommer att hållas i Oslo med ordföranden och verkställande direktörerna i de båda bolagen den 26 maj 2015 kl. 10:30 CET på Thief Hotel, Landgangen 1, 0252 Oslo.

För att delta i webbsändningen av presskonferensen:

Norska: http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=958DF5A89936E37E

Engelska (simultantolkning): http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=06CB30429936E37E


Läs mer om förvärvet och ladda ned bilder

Presskontakt:
Anne Ostelius
Communications Manager
Citycon AB
Tel. 0727-15 80 99
anne.ostelius@citycon.com

Download images