Den 22 oktober invigs Liljeholmstorget med mer än 90 nya butiker, restauranger och caféer. Det är ett tydligt exempel på stadsbyggnadsplanering med kvartersstaden i fokus, med bostäder, arbetsplatser, skolor, samhällsservice, kollektivtrafik och handelsplats integrerat.

Under många år har samhällsplanerarna varit inriktade på att separera bostäder, kontor och handel i form av stora externa köpcentrum. Det har i många fall resulterat i områden med mycket folk mellan vissa klockslag och folktomt och otryggt resten av dygnet.

Nu slår pendeln tillbaka. Det finns en tydlig trend inom stadsbyggnadsplanering över hela världen där man tror på den förtätade staden med större koncentration av bebyggelse och aktiviteter som leder till energibesparingar, tidsvinster och minskade utsläpp.

- Vi är stolta över att vara ett lokalcentrum som vänder sig till människor som bor, arbetar och pendlar i området. Vi erbjuder de butiker som vi vet att folk vill ha. Vi ska täcka människors vardagsbehov som säkert är 80 procent av ett totalbehov. Resten - det handlar man inne i City, säger Marita Floman, Centrumchef Liljeholmstorget.

Fakta

Det finns tre huvudtyper av handelsplatser. Det traditionella torget eller storgatan/förortscentrumet har alltid funnits. Den första riktigt stora sk moderna innerstadsgallerian var Galleria Vittorio Emanuelle i Milano, som invigdes 1867.

Den andra typen är externa köpcentrum, som fick sitt genombrott i och med Country Club Plaza i Kansas City (USA) 1922. Världens första moderna inomhusgalleria var Luleå Shopping Center. Sedan dess har det byggts en mängd externcentrum över hela världen och inte minst i Sverige. Men mycket tyder på att toppen är nådd eftersom externa köpcentrum helt och hållet bygger på hushållens tillgång till bil.

Den tredje handelsplatsen är den elektroniska handeln, som sparkade igång på allvar 1995 och som ökar lavinartat. Dock kommer det alltid finnas ett behov av fysiska handels- och mötesplatser.

Citycon är en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel. Våra attraktiva anläggningar är till nytta för både konsumenterna och handeln. Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar. Vi är ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum.

 

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden