Oasen, Bergen-området

PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Bergen, Norge
Typ: Fastighetsutveckling med bostäder och andra funktioner

Stadsutveckling i syfte att stärka Fyllingsdalen och knyta samman människor i Bergen

Oasen ligger i hjärtat av Fyllingsdalen, en central plats för Bergens stadsutveckling. Oasen har utöver detaljhandel ett mångsidigt vård- och kulturutbud. Den beräknade befolkningstillväxt i Fyllingsdalen är 33 procent under de kommande åren. Den nya spårvägen (Bybanen) kommer till centrum 2022–2023, vilket kommer att stärka Oasen som ett urbant nav med kollektivtrafikanslutning. En hög andel hälso- och restaurangtjänster kommer att säkerställa att Oasen är en plats där familjer vill tillbringa mycket tid.