Vastuullinen kauppakeskus

Rakennukset aiheuttavat suuren osan maailman hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta. Kauppakeskukset vaikuttavat myös paikallisyhteisöihinsä monin tavoin. Cityconin tavoitteena on tehdä enemmän kuin vain oma osansa kestävän kehityksen edistämiseksi. Kestävä kehitys on olennainen osa päivittäistä toimintaamme – tässä joitakin esimerkkejä.

Lähellä ja helppo tulla

Kauppakeskukset ovat kaupunkialueilla lähellä asiakkaita ja erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Lähijuna- ja metroasemat sekä bussipysäkit ovat kauppakeskuksissa tai niiden lähellä. Kaikkiin Cityconin kauppakeskuksiin on hyvät joukkoliikenneyhteydet.


Ympäristöystävällisiä ja terveellisiä tapoja liikkua

Laajat pyöräparkit ja hyvät jalankulkuyhteydet mahdollistavat asioinnin ilman autoa. Sähköautojen ja -polkupyörien pysäköintipaikat sekä latauspisteet kannustavat käyttämään ympäristöystävällisiä kulkuneuvoja. Isossa Omenassa on varattu pysäköintipaikkoja perheille ja vähäpäästöisille autoille. Kauppakeskuksessa on myös sähköautojen latauspisteitä ja mahdollisuus ladata sähköpyöriä. Pyöräparkkipaikkoja on yli 600, ja kauppakeskuksen ulkopuolella on kaupunkipyöräasemia.


Energiatehokkaat ja vettä säästävät ratkaisut

Monet isot ja pienet tekniset ratkaisut vähentävät energiankulutusta: tehokas lämmön talteenotto teknisistä järjestelmistä ja laitteista, yleisten alueiden ja myymälöiden LED-valaistus sekä optimoitu ilmastointi. Vähän vettä kuluttavat vesikalusteet ja wc-istuimet sekä vedettömät urinaalit säästävät sekä vettä että energiaa.

Cityconin Buskerud Storsenter -kauppakeskus Norjassa on ensimmäinen kauppakeskus, jossa käytetään hiilidioksidia kylmäaineena koko kiinteistön jäähdytyksessä. Näin jäähdytys on hiilineutraalia. Hiilidioksidin käyttäminen kylmäaineena parantaa energiatehokkuutta tehostamalla lämmön talteenottoa ja lämpimän ja viileän ilman siirtämistä rakennuksen sisällä. Uudistusta edeltävään aikaan verrattuna Buskerud Storsenterin energiankulutus on vähentynyt 34 %.


Energiantuotanto

Kauppakeskukset tuottavat osan tarvitsemastaan energiasta paikallisesti ja ilman fossiilisia polttoaineita. Katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat sähköä ja varjostavat rakennusta niin, että jäähdytyksen tarve kesäaikaan pienenee. Maalämpöä hyödyntävät lämmitys ja viilennys vähentävät ostettavan lämmön ja jäähdytyksen tarvetta. Jakobsbergs Centrum siirtyi käyttämään maalämpöä kauppakeskuksen lämmitykseen ja jäähdytykseen vuonna 2016, ja vuonna 2018 uusiutuvan energian käyttöä laajennettiin asentamalla kauppakeskukseen aurinkovoimala. Kauppakeskus on nyt Ruotsin ensimmäinen, johon on asennettu sekä maalämpö- että aurinkovoimala. Vuonna 2019 Citycon asensi kolme uutta aurinkovoimalaa kauppakeskuksiinsa. 


Jätehuolto ja ylläpito

Hyvin suunniteltu ja toteutettu jätehuolto vastaa sekä vuokralaisten että kävijöiden tarpeita. Jätteitä voi vähentää, käyttää uudelleen, kierrättää ja hävittää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Cityconilla on käynnissä useita jätehuollon ja jätteiden kierrätyksen tehostamiseen tähtääviä yhteishankkeita vuokralaistensa kanssa. Tarjolla on esimerkiksi verkkokoulutusta jätteiden lajittelussa, jätejakeiden punnitusjärjestelmä sekä kierrätyskoordinaattoreita, jotka antavat käytännön ohjeita jätteiden kierrättämisestä ja lajittelemisesta.


Ympäristöystävälliset ja terveydelle vaarattomat materiaalit

Vähähiiliset materiaalit ja kierrätetyt rakennusosat pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä. Käytettäviin rakennusmateriaaleihin panostaminen varmistaa myös hyvän sisäilman laadun. Viherkatto on kaunis, mutta siitä on myös käytännön hyötyä: se eristää ja vähentää näin sekä lämmityksen tarvetta talvella että jäähdytyksen tarvetta kesällä. Viherkattoihin imeytyy sadevettä, mikä helpottaa hulevesien hallintaa rankkasateella. Ne parantavat ilmanlaatua suodattamalla ilmansaasteita ja voivat tukea luonnon monimuotoisuutta. Cityconin kauppakeskusten suurin viherkatto on Mölndal Galleriassa. Pinta-alaltaan 4 000 neliömetrin viherkatto vastaa 15 tenniskenttää.


Paikallinen vuorovaikutus ja lähipalvelut

Kauppakeskus on osa paikallisyhteisöä, ja sieltä löytyy erilaisia palveluita, kuten terveyskeskus, kirjasto, elokuvateatteri, lasten leikkialue ja hiljentymispaikka. Kauppakeskus on enemmän kuin ostospaikka: se on lähialueen asukkaiden paikallinen kohtaamispaikka. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi kauppakeskuksissamme järjestettiin vuoden 2019 aikana yli 850 yhteisöllisyyttä vahvistavaa tapahtumaa.


Esteettömyys

Esteettömyys tarkoittaa liikuntaesteisten, nuorten, ikääntyneiden, lasten ja perheiden tarpeiden huomioon ottamista. Näissä asioissa käydään jatkuvaa vuoropuhelua lähialueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kun Isoa Omenaa laajennettiin, kutsuimme nuoret mukaan suunnittelemaan keskusta, ja näin tullaan tekemään myös Lippulaivan kohdalla.


Turvallisuus

Turvallisuus otetaan huomioon niin kauppakeskuksen suunnittelussa kuin rakennusmateriaalien ja tekniikan valinnoissa. Turvatoimet suunnitellaan ja testataan, ja kauppakeskuksen johto saa turvallisuuskoulutusta. Vartijat koulutetaan toimimaan ennakoivasti ja estämään näin häiriötilanteiden paheneminen. Vuonna 2018 Cityconin nuorisovartijahankkeelle myönnettiin SOSTE-palkinto.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta