Johtamisen päämäärä

Vahvistamme työntekijäkokemusta. Annamme työntekijöille tilaisuuksia ammatilliseen kasvuun ja tarjoamme kaikille terveellisen, turvallisen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvan työympäristön.

Linjaukset ja sitoumukset

Meillä on useita toimintaperiaatteita ja ohjeistuksia, joilla kannustetaan johtoa ja henkilöstöä toimimaan yhtenäisesti:

  • henkilöstöstrategia
  • tasa-arvosuunnitelma
  • työsuojelun toimintaohjelma
  • tulosjohtamisprosessi CODE
  • linjauksia henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen, mukaan lukien kuntoutumisen ja varhaisen puuttumisen mallit
  • toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
  • yrityksen arvot.

One Citycon yhteistyöryhmä ja paikalliset työsuojelutoimikunnat ovat myös osoituksia sitoutumisestamme yhteistyöhön henkilöstömme kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 8, ja Cityconin vastuullisuusstrategia on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.citycon.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuusstrategia.

Resurssit ja vastuut

Henkilöstöjohtaja vastaa siitä, että paikalliset HR-tiimit toteuttavat HR-prosessit ja suunnitelmat kaikissa Cityconin toimintamaissa yhteistyössä johdon kanssa.

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Keräämme henkilöstöltä vuosittain palautetta henkilöstökyselyllä, jotta voimme arvioida henkilöstöjohtamisemme vaikuttavuutta ja tuloksia. Kyselyn tulokset käydään läpi ja niiden parantamiseksi laaditaan toimintasuunnitelmat. Tarvittaessa johtamiskäytäntöjä muutetaan. Laadimme myös erilaisia analyysejä varmistaaksemme, että työntekijöitä kohdellaan reilusti ja tasa-arvoisesti.