Johtamisen päämäärä

Vältämme ilmastovaikutusten aiheuttamista ja pienennämme ilmastovaikutuksiamme. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa sekä pienennämme yhtiön toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Linjaukset ja sitoumukset

Noudatamme yritysten energiakatselmuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Olemme mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025.

Toimintaa ohjaavat energiatehokkuutta, hiilijalanjälkeä, uusiutuvan energian käyttöä ja rakennussertifikaatteja koskevat strategiset tavoitteet.

Uudet rakennukset

Kaikille uusille kehityshankkeille hankitaan ympäristöystävällisen rakentamisen sertifikaatti. Ulkoisten ympäristöluokitusperiaatteiden lisäksi Cityconilla on käytössä myös sisäisiä ohjeistuksia.

Olemassa olevat rakennukset

Käytössä on sisäisiä ohjeistuksia ja ulkoisia vertailulukuja.

Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki kiinteistömme ovat BREEAM In-Use sertifioituja vähintään Good-tasolla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 8, ja Cityconin vastuullisuusstrategia on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.citycon.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuusstrategia.

Resurssit ja vastuut

Liiketoiminnan tukena on konsernitason koordinaattori. Vastuullisuusasioista, lakiasioista ja henkilöstöhallinnosta vastaavat johtajat toimivat suoraan toimitusjohtajan tai operatiivisen johtajan alaisuudessa.

Ympäristöasioiden johtamista koordinoidaan konsernitasolla, ja tavoitteena on viedä parhaat käytännöt koko konserniin.

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Seuraamme saavuttamiamme tuloksia ja kehitämme johtamiskäytäntöjämme suhteessa muihin strategisiin linjauksiin, riskienhallintaohjelmaan sekä sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin. Cityconin johtoryhmä käy vastuullisuusstrategian ja strategiatoimet tarkasti läpi joka kolmas vuosi. Vastuullisuustiimi raportoi strategisista vastuullisuustoimista johtoryhmälle vuosittain.