Citycon haluaa toimia aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmiensä kanssa ja kuulla heidän arvoistaan, intresseistään ja odotuksistaan Cityconia kohtaan.

Toimiva vuorovaikutus Cityconin ja sidosryhmien välillä

 • lisää läpinäkyvyyttä
 • edistää tavoitteiden toteutumista
 • vahvistaa molemminpuolista ymmärrystä
 • muodostaa yhteisen oppimisprosessin.

Citycon on määritellyt sidosryhmikseen ne tahot, joihin yhtiön toiminta vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa merkittävästi ja jotka voivat vaikuttaa yhtiön tavoitteiden toteutumiseen.

Cityconin sidosryhmiä ovat

 • kuluttajat
 • vuokralaiset
 • yhteistyökumppanit (palveluntarjoajat, tavarantoimittajat ja urakoitsijat)
 • osakkeenomistajat, rahoittajat ja analyytikot
 • henkilöstö
 • viranomaiset ja paikalliset yhteisöt
 • media
 • toimiala- ja kansalaisjärjestöt.

Kiinteistökehityshankkeissa yhteistyökumppanit, viranomaiset ja paikalliset yhteisöt ovat projektiluonteisia sidosryhmiä.

Cityconin ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutuskanavia ovat laaja sidosryhmätutkimus, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, pörssi- ja lehdistötiedotteet, esittelymateriaalit, yhtiökokoukset, yhtiön verkkosivut, portaalipalvelu, asiakastyytyväisyystutkimukset, tapahtumat kauppakeskuksissa, markkinatutkimukset, kuluttajatutkimukset, lehdistötilaisuudet ja epäviralliset keskustelut.

Muita sidosryhmätoiminnan muotoja ovat yhtiön edustajien esiintymiset eri tilaisuuksissa, median edustajien tapaamiset, road show’t, paikallinen yhteistyö, epävirallinen arjen vuorovaikutus, osallistuminen toimialajärjestöjen työhön sekä henkilöstön kehityskeskustelut ja henkilöstötutkimukset.