Johtamisen päämäärä

Kehitämme vuokralaisyhteistyötä ja viestintää. Takaamme tinkimättömästi työntekijöiden, vuokralaisten ja kävijöiden turvallisuuden laaja-alaisella yhteistyöllä.

Linjaukset ja sitoumukset

Käymme vuokralaistemme kanssa aktiivista ja avointa vuoropuhelua. Järjestämme kauppakeskuksen johdon ja vuokralaisten vapaamuotoisia aamutapaamisia vähintään neljännesvuosittain. Vuokralaisemme voivat tarkistaa kauppakeskuksia koskevat tiedot vuokralaisportaalistamme, joka sisältää myös tiedot siitä, miten meihin saa tarvittaessa yhteyden.

Cityconilla on toimintaohjeita ja niihin liittyvää koulutusta esimerkiksi kriisien varalta. Kauppakeskustemme turvallisuus pyritään varmistamaan erilaisilla hankkeilla ja yhteistyösopimuksilla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 8, ja Cityconin vastuullisuusstrategia on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.citycon.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuusstrategia.

Resurssit ja vastuut

Liiketoiminnan tukena ovat konsernitoiminnot, kuten vastuullisuus-, talous-, lakiasiain-, markkinointi-, turvallisuus- ja henkilöstöhallintotoiminnot.

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Seuraamme saavuttamiamme tuloksia ja kehitämme johtamiskäytäntöjämme suhteessa muihin strategisiin linjauksiin, riskienhallintaohjelmaan sekä sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin. Cityconin johtoryhmä käy vastuullisuusstrategian ja strategiatoimet tarkasti läpi joka kolmas vuosi. Vastuullisuustiimi raportoi strategisista vastuullisuustoimista johtoryhmälle vuosittain.