GRI-taulukkomme toimivat referenssityökaluna, jonka avulla lukijat löytävät asiaankuuluvat tiedot 2021 raportissamme ja verkkosivuiltamme. Alla olevista taulukoista löydät tietoja, jotka liittyvät Global Reporting Initiative (GRI) -ohjelmaan ja European Public Real Estate Association:in kestävän kehityksen parhaiden käytäntöjen suosituksiin (EPRA sBPR). Ernst & Young Oy on varmistanut valitut keskeiset vastuullisuusindikaattorit ja ne on merkitty GRI-taulukoihin.

Sijainti-sarakkeen lyhenteet:
FR: Taloudellinen katsaus
SA: Vastuullisuusselvitys
CGS: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

GRI 102: Yleinen sisältö
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
Organisaatio            
102-1   Raportoivan organisaation nimi
ja palvelut

SA, etukansi

     
102-2   Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit, tuotteet
ja palvelut
ALUEILLA POHJOISMAISSA, s. 4, MITEN LUOMME ARVOA, s. 9      
102-3   Yhtiön pääkonttorin sijainti

takakansi

     
102-4   Toimintojen sijainti FR, TOIMIMME KAUPUNKIMAISILLA
ALUEILLA POHJOISMAISSA, s. 4
     
102-5   Omistusrakenne ja yhtiömuoto FR, TOIMIMME KAUPUNKIMAISILLA
ALUEILLA POHJOISMAISSA, s. 4
     
102-6   Markkina-alueet FR, TOIMIMME KAUPUNKIMAISILLA
ALUEILLA POHJOISMAISSA, s. 4, https://www.citycon.com/fi/kauppakeskukset
     
102-7   Organisaation koko SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT s. 39  FR, TOIMIMME KAUPUNKIMAISILLA
ALUEILLA POHJOISMAISSA, s. 4, CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS, s. 46-47
     
102-8   Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT s. 39  FR, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS, s. 15 Raportoitu osittain.    
102-9   Toimitusketju SA MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET, s. 23, FR, MITEN LUOMME ARVOA, s. 9, https://www.citycon.com/fi/meista/strategia
     
102-10   Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa SA MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET, s. 23, FR, MITEN LUOMME ARVOA, s. 9, https://www.citycon.com/fi/meista/strategia
Toimitusketjussa ei merkittäviä muutoksia.    
102-11   Varovaisuusperiaatteen soveltaminen CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 11-12, FR, RISKIT JA RISKIENHALLINTA, s. 38-39
     
102-12   Ulkopuoliset aloitteet SA, KOHTI ERINOMAISTA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTA, s. 5, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET s. 25-26
     
102-13   Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa SA, JATKUVAA VUOROPUHELUA SIDOSRYHMIEN KANSSA s. 20      
Strategia            
102-14   Toimitusjohtajan katsaus SA, VIESTI TOIMITUSJOHTAJALTAMME, s. 4      
102-15   Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet SA,PRIORITEETTIMATRIISI, s. 18-19, FR, RISKIT JA RISKIENHALLINTA, s. 38-39      
Liiketoiminnan eettisyys            
102-16   Arvot ja liiketoimintaperiaatteet SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET  s. 21-22
     
102-17   Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET, s. 22-23
     
Hallinnointi            
102-18   Hallintorakenne CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 3, 8-9
     
102-19   Vastuunjako yritysasioissa CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 9
     
102-20   Yritysvastuun vastuuhenkilöt ja raportointisuhteet CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 9-10, GRI-sisältöindeksi
Toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja vastaavat yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Tämä sisältää taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset aiheet. Toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle.    
102-21   Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 13, GRI-sisältöindeksi
Sidosryhmien kuuleminen toteutetaan osakkeenomistajien kokouksissa, asiantuntijapaneelissa sekä eri kyselyissä vuokralaisille, henkilöstölle ja sijoittajille. Olennaiset tulokset tutkimuksista ilmoitetaan hallitukselle.    
102-22 Gov-Board Hallituksen ja johtoryhmän kokonpano ja yritysvastuuosaaminen CGS,SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 4-6
     
102-23   Hallituksen puheenjohtajan muut johtovastuut CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 5-6, 9
     
102-24 Gov-Select Hallituksen valinta CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s.  4
     
102-25 Gov-Col Mahdollisten eturistiriitojen välttäminen CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s.  4
     
102-28   Hallituksen suorituksen arviointi CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 7
Raportoitu osittain.    
102-29   Hallituksen ja johtoryhmän rooli yritysvastuun vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien identifioimisessa ja johtamisessa CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 11-12, FR, RISKIT JA RISKIENHALLINTA, s. 38-39
     
102-30   Hallituksen ja johtoryhmän rooli yritysvastuun riskienhallinnan tehokkuuden arvioinnissa CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 8-9, https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-valiokunnat
     
102-31   Yritysvastuun vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien arviointitiheys CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 7
     
102-32   Ylimmän hallintoelimen rooli vastuullisuusraportoinnissa GRI-sisältöindeksi Toimitusjohtaja tarkastaa ja hyväksyy vastuullisuusselvityksen.    
102-33   Kriittisten huolenaiheiden kommunikointi CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 13, Julkistamispolitiikka
https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/tiedonantopolitiikka    
102-34   Kriittisten huoleneaiheiden luonne ja määrä SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET s. 22-23, GRI-sisältöindeksi
Cityconin Code of Conduct -toimintaperiaatteisiin liittyvät huolet ja epällyt rikkomukset voidaan raportoida Cityconin whistleblowing -kanavan kautta. https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/citycon-code-of-conduct-ohjeistus/raportoi-vaarinkaytoksesta Vuoden 2021 aikana ei raportoitu merkittäviä kriittisiä huolenaiheita.    
102-35   Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen      
102-36   Palkkioiden määräytyminen CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 9, www.citycon.com/remuneration
     
102-37   Sidosryhmien näkemysten huomioiminen palkitsemisessa https://www.citycon.com/investors/corporate-governance/remuneration & Remuneration Policy      
Sidosryhmävuorovaikutus            
102-40   Luettelo organisaation sidosryhmistä SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 19, JATKUVAA VUOROPUHELUA SIDOSRYHMIEN KANSSA, s. 20      
102-41   Työehtosopimukset GRI-sisältöindeksi Henkilöstö ei ole kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piirissä.    
102-42   Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 18, PRIORITEETTIMATRIISI, s. 19      
102-43   Sidosryhmätoiminta SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 18, PRIORITEETTIMATRIISI, s. 19      
102-44   Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 18,  PRIORITEETTIMATRIISI, s. 19, MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS: KÄVIJÄT, ASIAKKAAT
JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESKUKSISSAMME, s. 12-15.
     
Raportointiperiaatteet            
102-45   Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt FR, LÄHIPIIRITAPAHTUMAT JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET, p. 88-89      
102-46   Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 18,  RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 25-26
     
102-47   Luettelo olennaisista aiheista MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME s. 18, PRIORITEETTIMATRIISI, s. 19      
102-48   Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 25-26
     
102-49   Muutokset raportoinnissa SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s.25-26
     
102-50   Raportointijakso SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 25
     
102-51   Edellisen raportin päiväys GRI-sisältöindeksi 26.2.2021    
102-52   Raportointitiheys SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 25
     
102-53   Yhteystiedot lisätiedoille GRI-sisältöindeksi Group Sustainability Manager, wilhelm.ehrnrooth (at) citycon.com    
102-54   GRI-standardien mukaisuus SA, SISÄLLYS, s. 3, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 25
     
102-55   GRI-sisältövertailu        
102-56   Ulkoinen varmennus SA, SISÄLLYS s. 3,  RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 25, RIIPPUMATON VARMENNUSRAPORTTI, s.43-44, GRI-sisältöindeksi
     
GRI 103: Johtamiskäytäntö            
103-1   Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 25-26, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 18, SA, PRIORITEETTIMATRIISI, s. 19
     
103-2   Johtamistapa ja sen osa-alueiden kuvaus SA, KOHTI ERINOMAISTA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTA s. 5, VASTUULLISUUSSTRATEGIAMME
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET, s. 7 https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/johtamiskaytannot
     
103-3   Johtamistavan tehokkuuden arviointi https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/johtamiskaytannot      

 

Taloudelliset standardit
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
GRI 201: Taloudellinen suorituskyky            
201-1   Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen SA, TALOUDELLINEN VASTUU, s. 41-42      
201-2   Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle FR, RISKIT JA RISKIENHALLINTA, s. 39 Raportoitu osittain.    
201-3   Eläketurvan kattavuus GRI-sisältöindeksi Citycon noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, ei raportoitu erikseen.    
GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset            
 203-2   Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset FR, MITEN LUOMME ARVOA, s. 9 Raportoitu osittain.    
GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus            
205-1   Liiketoimintayksiköt, joille on tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi GRI-sisältöindeksi Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.    
205-2   Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET, s. 22
     
205-3   Vahvistetut korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET, s. 22
Ei tapauksia 2021.    
GRI 206:  Kilpailun vastainen toiminta            
206-1   Oikeustoimet kilpailun vastaisesta toiminnasta GRI-sisältöindeksi Ei tapauksia 2021.    
Ympäristövastuun standardit
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
GRI 302: Energia  

 

       
302-1 Elec‑Abs,
DH&C‑Abs,
Fuel‑Abs
Elec‑LfL
DH&C‑LfL
Fuels‑LfL
Organisaation oma energiankulutus SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 27-29     97, lfl 100
302-4   Energiakulutuksen vähentäminen SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA
JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 8- 9, SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 27-29
     
302-5   Tuotteiden ja palveluiden energiantarpeen vähennykset SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 27-29      
CRE 1 Energy-Int Rakennusten energian ominaiskulutus SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 27     97
GRI 303: Vesi            
303-5 (2018) Water‑Abs;  
Water‑LfL
Vedenkulutus SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET s. 23, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s.34
     
CRE2 Water-Int Rakennusten vedenkäytön ominaiskulutus SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 34      
GRI 304: Biodiversiteetti            
 304-1   Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä SA, ERINOMAINEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS:
PARHAAT KÄYTÄNNÖT VAKIOTOIMINTATAVOIKSI s. 16
Raportoitu osittain. Ei kyseisiä sivustoja.    
GRI 305: Päästöt            
305-1 GHG-Dir-Abs;
GHG-Dir-LfL
Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA
JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 9, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 30-31
    97, lfl 100
305-2 GHG-Indir-Abs;
GHG-Indir-LfL
Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA
JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 9,RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 30-31
    97, lfl 101
305-3 GHG-Indir-Abs Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA
JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 9, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 30-31
    97, lfl 102
305-5   Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA
JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 9, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 30-31
     
CRE 3 GHG‑Int Kiinteistöistä aiheutuneiden kasvihuonekaasujen ominaispäästöt SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA
JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 9, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA
MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 30-31
    97, lfl 102
GRI 307: Ympäristövaatimusten noudattaminen            
307-1   Sakot ja muut sanktiot ympäristömääräysten rikkomisesta GRI-sisältöindeksi Ei tapauksia 2021.    
GRI 308: Toimittajien ympäristöarviointi            
308-1   Uudet toimittajat, jotka arvioitiin ympäristökriteereillä GRI-sisältöindeksi Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.    
Sosiaalisen vastuun standardit
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
GRI 401: Työsuhteet            
401-1 Emp-Turnover Henkilöstön vaihtuvuus SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 39-40 Uusia työntekijöiden palkkaamisia ei ilmoiteta ikäryhmittäin ja alueittain suhteellisen pienen työntekijämäärän vuoksi.    
401-3   Vanhempainvapaa SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 39 Raportoitu osittain.    
GRI 402: Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet            
402-1   Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika GRI-sisältöindeksi Citycon toimii paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Työntekijöiden ja työnantajan lainmukainen yhteistoiminta tapahtuu yhteistoimintaryhmässä. Työntekijäjäsenet valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ryhmä käsittelee koko henkilöstöä koskevia aiheita.    
GRI 404: Koulutus            
404-2   Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET, s. 21-22
Raportoitu osittain.    
404-3 Emp-Dev Suorituksen arviointi- ja kehityskeskusteluprosessien kattavuus SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN
PERUSOMINAISUUDET, s. 21-22
Henkilöstöstrategian mukaisesti kaikki työntekijät osallistuvat vuosittain kehityskeskusteluihin.    
GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo            
405-1 Diversity-emp Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 40
CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2021, s. 8
     
405-2 Diversity-emp Naisten ja miesten tasa-arvoinen palkitseminen

SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 40

 

     
GRI 406: Syrjimättömyys            
406-1   Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet GRI-sisältöindeksi Ei tapauksia 2021.    
GRI 407: Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset            
 407-1   Toiminta ja toimittajat, joissa oikeus yhdistymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin voi olla vaarassa GRI-sisältöindeksi Ei tunnistettuja riskejä toiminta-alueella.    
GRI 410: Turvallisuuskäytännöt            
410-1   Turvallisuushenkilökunta, joka on koulutettu ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintatapoihin GRI-sisältöindeksi Cityconin palkkalistoilla oleva turvallisuuspäällikkö on koulutettu kuten muut työntekijät. Raportoitu osittain.    
GRI 412: Human rights assessment            
412-3   Merkittävät investoinnit ja sopimukset, joissa huomioidaan ihmisoikeudet tai suoritettiin ihmisoikeuksien arviointi GRI-sisältöindeksi Ei tunnistettuja riskejä toiminta-alueella.    
GRI 413: Paikallisyhteisöt            
413-1 Comty-Eng, H&S Asset Toiminnot, joissa on tehty vuorovaikutusta paikallisyhteisöjen kanssa, vaikutusten arviointia ja kehitysohjelmia SA, MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS: KÄVIJÄT, ASIAKKAAT
JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESKUKSISSAMME, s.14- 15
Raportoitu osittain.    
GRI 414: Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi            
414-1   Tavarantoimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti GRI-sisältöindeksi Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.    
GRI 415: Poliittinen vaikuttaminen            
 415-1   Poliittinen tuki SA, MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS: KÄVIJÄT, ASIAKKAAT
JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESKUKSISSAMME, s. 15
     
GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus            
416-2 H&S-Comp Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset GRI-sisältöindeksi Ei säännösten tai vapaaehtoisten ohjenuorien rikkomuksia.    
CRE 8 Cert-tot Kestävän kehityksen sertifioinnit ja luokitukset SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 32-33     100
GRI 417: Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio            
417-3   Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset GRI-sisältöindeksi Ei rikkomuksia 2021.    
GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja            
417-3   Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset GRI-sisältöindeksi Ei tapauksia 2021.    
GRI 419: Määräystenmukaisuus            
419-1   Sakot ja muut sanktiot sosiaalisten ja taloudellisten määräysten rikkomisesta GRI-sisältöindeksi Tiedossamme ei ole rikkomuksia.