Johtamisen päämäärä

Edistämme kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentamista sekä pienennämme kauppakeskusliikenteen ilmastovaikutuksia.

Linjaukset ja sitoumukset

Saavutettavuus on osa kiinteistökantamme ydinkriteeriä: pääkaupungeissa ja kasvukeskuksissa sijaitseviin kauppakeskuksiimme on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja niissä on tarjolla myös kunnallisia, sivistys- ja terveydenhuoltopalveluita.

Käytämme yhteisötyön suuntaamisen apuna sen sisältöjä ohjaavaa sisäistä muistilistaa.

Toimintamme sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia mitataan seuraamalla muutamia tunnuslukuja, kuten paikallisesti luotujen työpaikkojen määrää ja yhteisötapahtumien määrää.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 8, ja Cityconin vastuullisuusstrategia on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.citycon.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuusstrategia.

Resurssit ja vastuut

Liiketoiminnan tukena ovat konsernitoiminnot, kuten vastuullisuus-, talous-, lakiasiain-, markkinointi-, viestintä-, turvallisuus- ja henkilöstöhallintotoiminnot.

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Seuraamme saavuttamiamme tuloksia ja kehitämme johtamiskäytäntöjämme suhteessa muihin strategisiin linjauksiin, riskienhallintaohjelmaan sekä sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin. Cityconin johtoryhmä käy vastuullisuusstrategian ja strategiatoimet tarkasti läpi joka kolmas vuosi. Vastuullisuustiimi raportoi strategisista vastuullisuustoimista johtoryhmälle vuosittain.