GRI-taulukkomme toimivat referenssityökaluna, jonka avulla lukijat löytävät asiaankuuluvat tiedot 2020 raportissamme ja verkkosivuiltamme. Alla olevista taulukoista löydät tietoja, jotka liittyvät Global Reporting Initiative (GRI) -ohjelmaan ja European Public Real Estate Association:in kestävän kehityksen parhaiden käytäntöjen suosituksiin (EPRA sBPR). Ernst & Young Oy on varmistanut valitut keskeiset vastuullisuusindikaattorit ja ne on merkitty GRI-taulukoihin.

Sijainti-sarakkeen lyhenteet:
FR: Taloudellinen katsaus
SA: Vastuullisuusselvitys
CGS: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yleinen sisältö
 GRI Standards -tunnus  EPRA Sustainability BPR  Sisältö  Sijainti  Kommentit  Varmennus  Kattavuus % (EPRA sBPR)
Organisaatio            
 102-1   Raportoivan organisaation nimi SA, etukansi      
 102-2   Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut FR, TOIMIMME KAUPUNKIMAISILLA ALUEILLA POHJOISMAISSA, s. 4
MITEN LUOMME ARVOA? s. 8
     
 102-3   Organisaation pääkonttorin sijainti SA, takakansi      
 102-4   Toimintamaat FR, TOIMIMME KAUPUNKIMAISILLA ALUEILLA POHJOISMAISSA, s. 4      
 102-5   Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 3
FR, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT, s. 39
     
102-6   Markkina-alueet, toimialat FR, TOIMIMME KAUPUNKIMAISILLA ALUEILLA POHJOISMAISSA, s. 4
https://www.citycon.com/fi/kauppakeskukset
     
102-7   Raportoivan organisaation koko SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 41
FR, TOIMIMME KAUPUNKIMAISILLA ALUEILLA POHJOISMAISSA s. 4
CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS, s. 45-46
     
102-8    Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 41 Raportoitu osittain.    
102-9   Toimitusketju FR, MITEN LUOMME ARVOA? s. 8
https://www.citycon.com/fi/meista/cityconin-strategia
     
102-10   Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa FR, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS, s. 9
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, s. 85-86, GRI-sisältöindeksi
Toimitusketjussa ei merkittäviä muutoksia.    
102-11   Varovaisuusperiaatteen soveltaminen SA, KOHTI ERINOMAISTA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTA, s. 6
CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 11-12
FR, RISKIT JA RISKIENHALLINTA, s. 37-38
     
102-12   Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet SA, s. 10, 14
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26-27
     
102-13   Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa SA, JATKUVAA VUOROPUHELUA SIDOSRYHMIEN KANSSA, s. 21      
Strategia            
102-14   Toimitusjohtajan katsaus SA, TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS, s. 4-5   x  
102-15   Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet SA, PRIORITEETTIMATRIISI, s. 20
FR, RISKIT JA RISKIENHALLINTA, s. 37-38
  x  
Liiketoiminnan eettisyys            
102-16  

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN PERUSOMINAISUUDET, s. 22-24      
102-17   Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN PERUSOMINAISUUDET, s. 23-24      
Hallinto            
102-18   Hallintorakenne CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 3, 8-9      
102-19   Vastuunjako CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 9      
102-20   Vastuuhenkilöt CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 9-10, GRI-sisältöindeksi Toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja ovat vastuussa päivittäisestä yrityksen johtamisesta, johon kuuluu taloudelliset, ympäristölliset ja taloudelliset kysymykset. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti.    
102-21   Sidosryhmien kuuleminen CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 13, GRI-sisältöindeksi Sidosryhmien kuuleminen toteutetaan osakkeenomistajien kokouksissa, asiantuntijapaneelissa sekä eri kyselyissä vuokralaisille, henkilöstölle ja sijoittajille. Olennaiset tulokset tutkimuksista ilmoitetaan hallitukselle.    
102-22 Gov-Board Hallituksen kokoonpano CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 4-6      
102-23   Hallituksen puheenjohtaja CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 5, 9      
102-24 Gov-Select Hallituksen valinta CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s.  4      
102-25 Gov-Col Eturistiriitojen välttäminen CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 14-15      
 102-28   Hallituksen suorituksen arviointi CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 7 Raportoitu osittain.    
102-29   Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa ja hallinnassa CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 11-12
FR, RISKIT JA RISKIENHALLINTA, s. 37-38
     
 102-30   Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 8
https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-valiokunnat
     
102-31   Hallituksen riskiarviointien säännöllisyys CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 7      
102-32   Hallituksen rooli vastuullisuusraportoinnissa CRI-sisältöindeksi Toimitusjohtaja tarkastaa ja hyväksyy vastuullisuusselvityksen.    
102-33   Kriittisten huolenaiheiden kommunikointi CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 13, Tiedonantopolitiikka https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/tiedonantopolitiikka    
102-34    Kriittisten huolenaiheiden luonne ja määrä SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN PERUSOMINAISUUDET, s. 23-24, GRI-sisältöindeksi Cityconin Code of Conduct -toimintaperiaatteisiin liittyvät huolet ja epäillyt rikkomukset voidaan raportoida Cityconin whistleblowing-kanavan kautta. https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/code-of-conduct/raportoi-vaarinkaytoksesta    
102-35   Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen      
 102-36   Palkkioiden määräytyminen CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 9
https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
     
 102-37   Sidosryhmien näkemysten huomioiminen palkitsemisessa https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen      
Sidosryhmävuorovaikutus            
102-40   Luettelo organisaation sidosryhmistä SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 19   x  
 102-41   Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö GRI-sisältöindeksi Henkilöstö ei ole kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piirissä.    
 102-42   Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 19-21      
 102-43   Sidosryhmätoiminnan periaatteet SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 19-21      
 102-44   Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 19-20
MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS: KÄVIJÄT, ASIAKKAAT JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESKUKSISSAMME, s. 13-16
  x  
 Raportointikäytäntö            
102-45   Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt FR, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, s. 85-86      
102-46   Raportin sisällön määrittely SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 19
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26-27
  x  
102-47   Olennaiset aiheet SA, VASTUULLISUUSSTRATEGIAMME PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET, s. 8
SA, MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 19
PRIORITEETTIMATRIISI, s. 20
  x  
102-48   Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26-27   x  
102-49   Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26-27   x  
102-50   Raportointijakso SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26   x  
102-51   Edellisen raportin päiväys GRI-sisältöindeksi 14.2.2020    
102-52   Raportin julkaisutiheys SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  -MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26   x  

102-53

  Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja GRI-sisältöindeksi Sustainability Analyst, wilhelm.ehnrooth (at) citycon.com    

102-54

  GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus SA, SISÄLLYSLUETTELO, s. 3
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26
  x  

102-55

  GRI-sisällysluettelo https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/gri-taulukot   x  

102-56

   Raportoinnin varmennus SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26
RIIPPUMATON VARMENNUSRAPORTTI, s. 45, GRI-sisältöindeksi
  x  
 GRI 103: Johtamismalli            
103-1   Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat SA,  RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 26-27
MITEN MÄÄRITTELEMME OLENNAISET AIHEEMME, s. 19-20
  x  
103-2   Johtamistapa ja sen osa-alueet SA, KOHTI ERINOMAISTA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTA, s. 6
VASTUULLISUUSSTRATEGIAMME PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET, s. 8
https://www.citycon.com/fi/johtamistapa
  x  
103-3   Johtamistavan arviointi https://www.citycon.com/fi/johtamistapa   x  
Taloudellinen vastuu
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR
GRI 201: Taloudelliset tulokset            
201-1   Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen SA, TALOUDELLINEN VASTUU, s. 43-44      
201-2   Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle FR, RISKIT JA RISKIENHALLINTA, s. 38
www.citycon.com/fi/vastuullisuus/ymparisto/ilmastonmuutos
Raportoitu osittain.    
201-3   Eläketurvan kattavuus GRI-sisältöindeksi Citycon noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, ei raportoitu erikseen.    
201-4   Julkiselta sektorilta saatu taloudellisen avustus GRI-sisältöindeksi Saadut avustukset Norjassa 0,74 MNOK (energiatukea) ja 5,9MSEK Ruotsissa (Koronapandemiaan liittyvä tuki vuokranalennuksia antaneille kiintestönomistajille)    
GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset            
203-2   Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus FR, MITEN LUOMME ARVOA? s. 8 Raportoitu osittain.    
GRI 205: Korruptionvastaisuus            
205-1   Liiketoimintayksiköt, joille on tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi GRI-sisältöindeksi Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.    
205-2   Korruptionvastaisiin poliitikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN PERUSOMINAISUUDET, s. 23      
205-3   Vahvistetut korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN PERUSOMINAISUUDET, s. 23 Ei tapauksia vuonna 2020.    
GRI 206: Kilpailun rajoittaminen            
206-1   Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet GRI-sisältöindeksi Ei tapauksia vuonna 2020.    
             
Ympäristövastuu
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
GRI 302: Energia            
302-1 Elec-Abs, DH&C-Abs, Fuel-Abs, Elec-LfL, DH&C-LfL, Fuels-LfL Organisaation oma energiankulutus SA, YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 28-30   x 97, lfl 100
302-4   Energiankulutuksen vähentäminen SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE,  s. 9-10
YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 28
  x  
302-5   Tuotteiden ja palveluiden energiantarpeen vähennykset SA, YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 28-30   x  
CRE 1 Energy-Int Rakennusten energian ominaiskulutus SA, YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT,  s. 28-30   x 97
GRI 303: Vesi            
303-5 Water-Abs; Water-LfL Vedenkulutus SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN PERUSOMINAISUUDET, s. 24
YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 36
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 27
  x 97, lfl 100
CRE 2 Water-Int Rakennusten vedenkäytön ominaiskulutus SA, YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 36   x 97
GRI 304: Luonnon monimuotoisuus            
304-1   Omistetut, vuokratut tai hallitut toimintapaikat suojelluilla alueilla tai niiden läheisyydessä sekä korkean biodiversiteetin omaavilla alueilla SA, ERINOMAINEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS: PARHAAT KÄYTÄNNÖT VAKIOTOIMINTATAVOIKSI, s. 17 Raportoitu osittain. Ei toimintapaikkoja suojatuilla alueilla tai niiden läheisyydessä. x  
GRI 305: Päästöt            
305-1 GHG-Dir-Abs; GHG-Dir-LfL Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 10
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 27
YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 31-32
  x 97, lfl 100
305-2 GHG-Indir-Abs; GHG-Indir-LfL Epäsuoran energian kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 10
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 27
YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 31-32
  x 97, lfl 100
305-3 GHG-Indir-Abs Muut epäsuorat kasvuhuonekaasujen päästöt (Scope 3) SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 10
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA  MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 27
YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 31-32
  x 97, lfl 100
305-5   Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen SA, HIILINEUTRAALIUS: VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE, s. 10
RAPORTOINTIPERIAATEET JA MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 27
YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 31-32
  x  
CRE 3 GHG-Int Kiinteistöistä aiheutuneiden kasvihuonekaasujen ominaispäästöt SA, YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 32   x 97, lfl 100
GRI 306: Jätevedet ja jätteet            
306-1   Päästöt vesistöön vedenlaadun ja kohteen mukaan jaoteltuna SA, RAPORTOINTIPERIAATTEET JA MENETELMÄT SEKÄ RAJAUKSET, s. 27, GRI-sisältöindeksi Jäte- ja sadevesi on johdettu kunnalliseen viemärijärjestelmään. x  
306-2 Waste-Abs; Waste l-f-l Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan jaoteltuna SA, YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT, s. 37-40   x 97, lfl 100
306-3   Merkittävät vuodot GRI-sisältöindeksi Ei vuotoja vuonna 2020.    
GRI 307: Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen            
307-1   Ympäristölakien ja -sääntöjen rikkominen GRI-sisältöindeksi Ei rikkomuksia vuonna 2020.    
GRI 308: Toimittajien ympäristöarviointi            
308-1   Uudet toimittajat, jotka arvioitiin ympäristökriteereillä GRI-sisältöindeksi Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.    
Sosiaalinen vastuu
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
GRI 401: Työsuhteet            
401-1 Emp-Turnover Henkilöstön vaihtuvuus SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 41-42 Uusia työntekijöitä ei raportoida iän ja alueen perusteella, koska heitä on verrattaen pieni määrä.    
401-3   Vanhempainvapaa SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 41-42 Raportoitu osittain.    
GRI 402: Henkilöstön ja johdon väliset suhteet            
402-1   Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika GRI-sisältöindeksi Citycon toimii paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Työntekijöiden ja työnantajan lainmukainen yhteistoiminta tapahtuu yhteistoimintaryhmässä. Työntekijäjäsenet valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ryhmä käsittelee koko henkilöstöä koskevia aiheita.    
GRI 403: Työterveys- ja turvallisuus            
403-1 (2016)   Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus GRI-sisältöindeksi Yhteistoiminnallinen työsuojelutoimikunta Suomessa. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluu työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyvät aiheet. Raportoitu osittain.    
403-2 (2016) H&S-Emp Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 41 Ei ammattitauteja, työhön liittyviä onnettomuuksia tai kuolemantapauksia 2020.    
GRI 404: Koulutus ja henkilöstön kehittäminen            
404-2   Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN PERUSOMINAISUUDET, s. 22-23 Raportoitu osittain.    
404-3 Emp-Dev Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit SA, MUUT VASTUULLISEN KAUPPAKESKUSTOIMIJAN PERUSOMINAISUUDET, s. 22-23, GRI-sisältöindeksi Henkilöstöpolitiikan mukaisesti kaikki työntekijät  osallistuvat vuosittain kehityskeskusteluihin.    
GRI 405: Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet            
405-1 Diversity-Emp Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT, s. 42
CGS, SELVITYS CITYCON-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2020, s. 5-6, 8
     
GRI 406: Syrjinnän kielto            
406-1   Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet GRI-sisältöindeksi Ei tapauksia vuonna 2020.    
GRI 407: Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset            
407-1   Toiminnot ja tavarantoimittajat, joiden osalta järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus voivat olla uhattuna GRI-sisältöindeksi Ei tunnistettuja riskejä toiminta-alueella.    
GRI 410: Turvallisuuskäytännöt            
410-1   Turvallisuushenkilökunta, joka on koulutettu ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintatapoihin GRI-sisältöindeksi Cityconin palkkalistoilla oleva turvallisuuspäällikkö on koulutettu kuten muut työntekijät. Raportoitu osittain.    
GRI 412            
413-1   Toiminnot, joissa on tehty vuorovaikutusta paikallisyhteisöjen kanssa, vaikutusten arviointia ja kehitysohjelmia SA, MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS: KÄVIJÄT, ASIAKKAAT JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESK Raportoitu osittain.    
GRI 414: Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi            
414-1   Tavarantoimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti GRI-sisältöindeksi Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct ‑toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.    
GRI 415: Poliittinen vaikuttaminen            
415-1   Poliittinen tuki SA, MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS: KÄVIJÄT, ASIAKKAAT JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESKUKSISSAMME, s. 16      
GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus            
416-2   Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset GRI-sisältöindeksi Ei säännösten tai vapaaehtoisten ohjenuorien rikkomuksia.    
CRE 8 Cert-tot Kestävän kehityksen sertifioinnit ja luokitukset SA, VASTUULLISUUDEN AVAINLUVUT,  s. 34-35   x 100
GRI 417: Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio            
417-3   Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset GRI-sisältöindeksi Ei rikkomuksia.    
GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja            
418-1   Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset GRI-sisältöindeksi Ei valituksia.    
GRI 419: Määräystenmukaisuus            
419-1   Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta GRI-sisältöindeksi Tiedossamme ei rikkomuksia.