Citycon Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Seinäjoella sijaitsevan kauppakeskus Torikeskuksen 100 prosentin omistusosuuden myynnistä paikalliselle sijoittajalle. Kauppahinta on 14,7 miljoonaa euroa mikä vastaa kohteen käypää IFRS markkina-arvoa. Kaupan odotetaan toteutuvan ennen vuoden loppua.

Torikeskuksen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 11 000 neliömetriä, josta liiketilaa on noin 8 500 neliömetriä sisältäen muotia ja ravintoloita, mutta ei päivittäistavarakauppaa. Seinäjoen kapungissa on noin 60 000 asukasta ja se sijaitsee noin 360 kilometriä Helsingistä.  

“Torikeskuksen kauppa noudattaa Cityconin strategiaa, joka keskittyy urbaaneihin, päivittäistavaravetoisiin kauppakeskuksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Päätimme myydä keskuksen pääoman kierrättämiseksi ja keskittyäksemme ydintoimintaamme. Keskuksen strateginen arvo Cityconille on rajallinen ja myyntihinta heijastelee kohteen täyttä arvoa siten vahvistaen kiinteistön tasearvon”, Cityconin sijoitusjohtaja Nils Styf sanoo.

 


Helsinki, 19.12.2013

CITYCON OYJ

Lisätietoja:

Nils Styf, sijoitusjohtaja

Puh.: +46 733 506 039

nils.styf@citycon.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fiCitycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on urbaanien päivittäistavarakauppavetoisten kauppakeskusten johtava omistaja ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,2 miljardia euroa ja sen markkina-arvo on yli miljardi euroa.