Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa, että se on vastaanottanut AXA Investment Managers:lta
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jossa AXA
Group ilmoittaa seuraavaa:"Osakehankinnan 21. maaliskuuta 2008 johdosta AXA S.A.:n ja sen
tytäryhtiöiden, mukaan lukien omaisuudenhoitoyhtiöt, jotka hoitavat
omaisuutta kolmansien osapuolten puolesta, yhteenlaskettu osuus on
ylittänyt 5 % rajan Citycon Oyj:n kokonaisosakemäärästä. AXA S.A.:n
ja sen tytäryhtiöiden osuus edusti 5,38 % Citycon Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärästä maaliskuun 21. päivänä 2008.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Citycon Oyj:lle seuraavaa:

1. Yhtiön nimi, jonka omistusta on hankittu: Citycon Oyj,
rekisterinumero 0699505-3
2. Omistuksen muutospäivä: 21. maaliskuuta 2008: 5 % raja
3. Alla AXA Group'n tarkka osuus Citycon Oyj:n äänimäärästä ja
osakkeiden kokonaismäärästä maaliskuun 21. päivänä 2008:

+----------------------------------------------------------+
| | Lukumäärä | Osuus osakkeiden | Osuus äänistä |
| | | kokonaismäärästä | |
|----------+------------+------------------+---------------|
| Osakkeet | 11 892 688 | 5,38 % | 5,38 % |
|----------+------------+------------------+---------------|
| YHTEENSÄ | 11 892 688 | 5,38 % | 5,38 % |
+----------------------------------------------------------+

Maaliskuun 21. päivänä 2008 Citycon Oyj:n osakepääoma muodostui
yhteensä 220 981 817 osakkeesta (Citycon Oyj:llä on yksi osakesarja
ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen). Täten AXA Goup'n
omistukset olivat 5,38 % osakkeiden kokonaismäärästä ja 5,38 %
äänistä.

4. AXA S.A.:n kaupparekisterinumero: 572 093 920 RCS Paris

Pariisissa maaliskuun 27. päivänä 2008

Claire Juillard
Compliance
+33 (0)1 44 45 99 90"

Helsinki 28.3.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi