Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa, että se on vastaanottanut ING Clarion Real Estate
Securities, L.P.:ltä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen,
30.8.2007 päivätyn ilmoituksen, jossa ING Clarion Real Estate
Securities, L.P. ilmoittaa seuraavaa:

24.8.2007 tehdyn osakekaupan seurauksena ING Clarion Real Estate
Securities, L.P.:n, SEC:n rekisteröimän sijoitusneuvojan, osuus
Citycon Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta vastaa nyt 5,04
prosenttia. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Cityconille seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Citycon Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 24.8.2007
3. Osakelajikohtainen tarkka osuus Citycon Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta:

+-------------------------------------------------------------------+
| Osakelaji | Osakkeiden | Osuus | Osuus |
| | lukumäärä | osakepääomasta | äänimäärästä |
|-----------+----------------+--------------------+-----------------|
| CTY1S | 9,726,700 | 5,04 % | 5.04 % |
|-----------+----------------+--------------------+-----------------|
| Yhteensä | 9,726,700 | 5,04 % | 5.04 % |
+-------------------------------------------------------------------+

Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 192 810 271 osakkeesta, jaääniä osakkeilla on yhteensä 192 810 271.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja rekisteritunnus: ING Clarion
Real Estate Securities, L.P., SEC-numero 801-49083

katso
http://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/Content/Search/iapd_OrgSearch.aspx

Toimittanut: Vincent P. McDevitt, Chief Compliance Officer, ING
Clarion Real Estate Securities, L.P., 201 King of Prussia Rd., Ste.
600, Radnor, PA 19087 U.S.A.

Helsinki 31.8.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi