Citycon Oyj on 11.12.2009 vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan
AXA S.A.:n omistusosuus yhtiössä on 10.12.2009 alittanut 5 prosentin
rajan.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa seuraavat sille ilmoitetut tiedot:

Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot: Citycon Oyj

Ilmoituksen peruste: osakkeiden tai äänioikeuksien hankkiminen tai
luovuttaminen

Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi: AXA S.A.

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin,
alitettiin tai saavutettiin: 10.12.2009

Liputusraja, joka on ylitetty, alitettu tai saavutettu: 5 % alitettu

Ilmoitettavat tiedot osakkeista ja niihin liittyvistä
äänioikeuksista:

Tilanne ennen muutoksen aiheuttanutta transaktiota

Osakelaji Osakkeiden lukumäärä Äänioikeuksien lukumäärä
ISIN-koodi 11 089 353 11 089 353
FI0009002471

Tilanne muutoksen aiheuttaneen transaktion jälkeen

Osakelaji Osakkeiden % Äänioikeuksien %
lukumäärä osakkeista lukumäärä äänioikeuksista
Välillinen Välillinen Välillinen Välillinen
ISIN-koodi 10 070 707 4,56 % 10 070 707 4,56 %
FI0009002471
YHTEENSÄ 10 070 707 4,56 % 10 070 707 4,56 %

Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta
osakkeita tai äänioikeuksia tosiasiassa hallitaan:

AllianceBernstein L.P. (USA) on AXA Financial Inc:n (USA) tytäryhtiö,
joka puolestaan on AXA S.A.:n (France) tytäryhtiö.
AXA Rosenberg Group LLC (USA) on AXA IM Rose Inc:n (USA) tytäryhtiö,
joka on AXA Investment Managers S.A.:n (Ranska) tytäryhtiö, joka
puolestaan on AXA S.A.:n (Ranska) tytäryhtiö.

AXA Investment Managers S.A. (Ranska) on AXA S.A.:n (Ranska)
tytäryhtiö.

Tehty Pariisissa joulukuun 11. päivänä 2009

Ilmoitusvelvollisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
tunnistetiedot:

Täydellinen nimi: AXA S.A. - trade register number: 572 093 920 RCS
Paris

Osoite:
AXA S.A.
25 Avenue Matignon
75008 Paris
France

Puhelinnumero: +33 (0)1 44 45 99 90
Muut yhteystiedot: Claire Juillard
claire.juillard@axa-im.com

Ilmoittajan tunnistetiedot:

Täydellinen nimi: AXA Investment Managers Paris
Claire Juillard
Coeur Défense Tour B La Défense 4
100 Esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex_France

Puhelinnumero: +33 (0)1 44 45 99 90

Muut yhteystiedot: AXA Investment Managers Paris:lla on oikeus tehdä
ilmoituksia AXA S.A.:n puolesta.

Helsinki 14.12.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi