Citycon myi ydinliiketoimintaansa kuulumattomat kohteet

Citycon on tänään allekirjoittanut sopimuksen 76:n ydinliiketoimintaansa
kuulumattoman kiinteistön myymisestä Kenmore Property Group Limitedin
hallinnoimalle rahastolle. Kiinteistöjen velaton kauppahinta on 74 miljoonaa
euroa, josta IFRS:n mukainen myyntivoitto on 7,5 miljoonaa euroa perustuen
myytyjen kiinteistöjen käypään arvoon 31.3.2006. Kaupan arvioidaan nostavan
yhtiön vuoden 2006 osakekohtaista tulosta n. 0,02 eurolla ja tulosta n. 3,8
miljoonalla eurolla. Kaikki myydyt kiinteistöt sijaitsevat Suomessa ja niiden
vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 77 000 neliömetriä. Kaupan arvioidaan
toteutuvan syyskuun 2006 loppuun mennessä.

Citycon ilmoitti helmikuussa harkitsevansa suotuisasta markkinatilanteesta ja
sijoittajien kiinnostuksesta johtuen ydinliiketoimintaansa kuulumattomien
kiinteistöjen myymistä. Kaupan jälkeen yhtiö jatkaa strategiansa mukaisesti
keskittymistään ydinliiketoimintaansa eli kauppakeskuksiin, marketteihin ja
muihin kaupan suuryksiköihin Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.

Kaupasta saadut varat yhtiö aikoo käyttää julkistamiensa investointien
rahoittamiseen.

Kaupan jälkeen Citycon omistaa 51 market- ja myymäläkiinteistöä Suomessa. Lisäksi
yhtiö omistaa 19 kauppakeskusta pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen
alueellisissa keskuksissa sekä Stenungstorg ja Jakobsberg Centre -hankintojen
toteutumisen jälkeen yksitoista kauppakeskusta ja liikekiinteistöä Ruotsissa
Tukholman ja Göteborgin alueella. Baltiassa Citycon omistaa Rocca al Mare
-kauppakeskuksen Tallinnassa Virossa ja Mandarinas-kauppakeskuksen Vilnassa
Liettuassa.

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora toteaa, että "ydinliiketoimintaamme
kuulumattomien kiinteistöjen myyminen terävöittää entisestään yhtiön strategiaa
keskittyä kauppakeskuksiin ja muihin kaupan suuryksiköihin. Kaupan jälkeen yhtiö
pystyy keskittämään enemmän voimavaroja kauppakeskustensa parantamiseen ja
kehittämiseen ja kauppakeskusportfolionsa kasvattamiseen".

Helsinki 20.7.2006

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Kiinteistösijoitusjohtaja Harri Holmström
matkapuhelin 040 845 5726

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi