Cityconin arvo-osuuksiksi vaihtamattomat osakkeet myyty

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 5.4.2005 myydä yhteisellä arvo-
osuustilillä olevat, arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät yhtiön osakkeet
niiden omistajien lukuun. Arvo-osuusjärjestelmään oli 29.4.2006 päättyneeseen
määräaikaan mennessä siirtämättä 6 250 osaketta. Näiden osakkeiden määrä oli noin
0,004 % yhtiön kaikista osakkeista. Nämä osakkeet on myyty 28.8.2006 Helsingin
Pörssin välityksellä. Myynnistä saadut varat, joista on vähennetty
ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuneet kulut, on talletettu Etelä-Suomen
lääninhallitukseen 1.9.2006.

Yhteistilillä olleiden osakkeiden omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu
osakkeitaan vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntitulosta. Osakekohtainen osuus
myyntitulosta on 3,52 euroa.

Oikeus osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin vanhenee kymmenessä vuodessa
varojen tallettamisesta lääninhallitukseen. Saadakseen osuutensa myyntituloista
osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan on esitettävä vaatimus varoista ja
luovutettava osakekirjat ja mahdolliset saantoselvitykset Nordea Pankki Suomi
Oyj:n konttoriin viimeistään 31.8.2016. Osuus maksetaan Etelä-Suomen
lääninhallitukseen talletetuista varoista edellä mainittujen asiakirjojen
esittämistä vastaan.

Helsinki 1.9.2006

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi