Citycon Oyj:n hallitus päätti 3.5.2011 enintään 7 250 000 optio-oikeuden antamisesta Citycon-konsernin avainhenkilöille varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla. Yhtiö tiedottaa näiden optio-oikeuksien merkintähinnat ja teoreettiset markkina-arvot. Optio-oikeuksia on jaettu yhteensä 6 320 000 kappaletta.

Optio-oikeuksilla 2011A(I), 2011B(I), 2011C(I) ja 2011D(I) merkittävien osakkeiden merkintähinta
on 3,17 euroa osakkeelta. Jaettujen 2011AD(I) optio-oikeuksien (2 250 000 kappaletta) teoreettinen markkina-arvo on 0,78 euroa per optio-oikeus, yhteensä 1 755 000 euroa. Optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 3,20 euroa, riskitön korko 3,18 prosenttia, osinko 4,4 prosenttia, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 7 vuotta ja volatiliteetti 35 prosenttia.

Optio-oikeuksilla
2011A(II), 2011B(II), 2011C(II) ja 2011D(II) merkittävien osakkeiden merkintähinta on 3,31 euroa osakkeelta. Jaettujen 2011AD(II) optio-oikeuksien (2 350 000 kappaletta) teoreettinen markkina-arvo on 0,73 euroa per optio-oikeus, yhteensä 1 715 500 euroa. Optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 3,34 euroa, riskitön korko 2,87 prosenttia, osinko 4,4 prosenttia, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 7 vuotta ja volatiliteetti 33 prosenttia.

Optio-oikeuksilla
2011A(III), 2011B(III), 2011C(III) ja 2011D(III) merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,63 euroa osakkeelta. Jaettujen 2011AD(III) optio-oikeuksien (1 720 000 kappaletta) teoreettinen markkina-arvo on 0,46 euroa per optio-oikeus, yhteensä 791 200 euroa. Optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 2,54 euroa, riskitön korko 1,73 prosenttia, osinko 5,5 prosenttia, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 6,4 vuotta ja volatiliteetti 35 prosenttia.

Merkintähinnat perustuvat yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön tilinpäätöksen 2010, osavuosikatsauksen 1-3/2011 ja osavuosikatsauksen 1
9/2011 julkistamispäiviä seuranneina 20 pörssipäivänä. Teoreettiset markkina-arvot on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla.

Lisätietoja Cityconin optio-ohjelmasta 2011 löytyy yhtiön 4.5.2011 julkaisemasta pörssitiedotteesta sekä yhtiön internetsivuilta www.citycon.fi/optiot.


Helsinki 11.11.2011

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi