Cityconin osakepääoman korotus optio-oikeuksien 1999 perusteella

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin heinäkuussa
269 433 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta.
Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 363 734,55 euroa, on tänään
merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 28.7.2006
alkaen.

Optioilla merkittyjen osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 1,35 euroa.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2006. Muut osakeoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 223 145 163,90 euroa
ja osakkeiden lukumäärä on 165 292 714.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä 2 906 511 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta
vielä 3 923 789,85 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007.

Helsinki 27.7.2006

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi