Citycon Oyj on tänään julkaissut selvityksen Citycon-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012. Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys on tämän tiedotteen liitteenä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi.

Helsinki 6.2.2013

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi