Cityconin vuoden 2013 vuosikertomus ja vastuullisuusraportti palkittiin yhtenä toimialan parhaana EPRA:n vuosikertomustutkimuksessa. Eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRA (European Public Real Estate Association) palkitsi Cityconin taloudellisen raportoinnin EPRA Gold Award –palkinnolla nyt viidentenä vuotena peräjälkeen. Citycon sai kultaa myös vastuullisuusraportoinnin kilpailusarjassa kolmannen kerran.

”Päämäärämme on tuottaa oikeaa, läpinäkyvää ja relevanttia tietoa rahoitusmarkkinoille ja muille sidosryhmille. Olemme iloisia EPRA:n palkinnosta, jonka saimme nyt viidentenä vuotena peräkkäin. Se osoittaa, että olemme onnistuneet säilyttämään raportointimme korkeatasoisena ja läpinäkyvänä”, sanoo Cityconin varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen.


EPRA arvioi kisassa yhteensä 84 eurooppalaisen, pörssinoteeratun kiinteistöyhtiön vuosikertomukset, vastuullisuusraportit ja tilinpäätösosuudet. Yritykset palkitaan eurooppalaisten kiinteistöalan yritysten johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä edistävien EPRA:n parhaiden käytäntöjen noudattamisesta. Tänä vuonna Cityconin saavuttama kultatason palkinto taloudellisesta raportoinnista myönnettiin 25 yhtiölle.Lisätietoja:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

puh. 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com

Henrica Ginström, sijoittajasuhdepäällikkö

puh. 050 554 4296


henrica.ginstrom@citycon.com


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


www.citycon.fi


Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi