Kauppakeskus Ison Omenan laajennus ja Matinkylän metrokeskuksen rakentaminen etenevät. Hankkeen myötä Espoon Matinkylästä muotoutuu entistä voimakkaammin eteläisen Espoon vahva aluekeskus. Hanketta toteuttavat Citycon ja NCC Property Development haluavat korostaa Matinkylän alueen roolia vahvistuvana kaupunkimaisena alueena. Yhtiöt ovat päättäneet sijoittaa kauppakeskuksen ja metrokeskuksen pääsisäänkäyntien yhteyteen taideteokset.


”Ympäristötaide kuuluu yhtenä keskeisenä elementtinä kiinnostavaan kaupunkikuvaan. Matinkylän metrokeskuksen vilkkaiden sisäänkäyntien yhteyteen sijoittuvat taideteokset tavoittavat monet kaupunkilaiset”, kauppakeskus Isosta Omenasta vastaava Cityconin kaupallinen johtaja Sanna Yliniemi sanoo.


”Tänä päivänä taide ja maisemasuunnittelu ovat merkittävässä roolissa hankkeiden alkuvaiheessa ja muodostuvat osaksi kokonaisuutta sekä tukevat kestävän kehityksen arvojamme.  Tämä on uusi toimintatapa, joka luo mielenkiintoista lisäarvoa myös tulevaisuuden kehityshankkeissa, sanoo yksikön johtaja Jukka Manninen NCC Property Developmentista.”


Taideteosten hankintaprojektin koordinaattorina toimii kuvataiteilija Jaakko Niemelä. Hän on tutustunut kuluneen talven aikana hankkeen suunnittelijoihin ja rakennuksen suunnitelmiin. Yhdessä työn tilaajan kanssa on pohdittu taideteoksen lähestymistapoja ja teemoja.


Tämän taustatyön perusteella Niemelä on valinnut viisi taiteilijaa, joilta pyydetään luonnosta kauppakeskuksen sisäänkäynnille sijoittuvasta taideteoksesta. Valitut taiteilijat ovat Otto Karvonen, Kasper Muttonen, Inka Nieminen, Antti Ville Reinikainen ja Pia Siren. Kukin taiteilija tekee ehdotuksen toteuttavasta taideteoksesta.


”Kaikki viisi taiteilijaa ovat urallaan aktiivisessa vaiheessa, mutta lähtökohdiltaan hyvin erilaisia. Uskon, että saamme kiinnostavia ja toisistaan erottuvia ehdotuksia. Yhteistä valituille taiteilijoille on se, että kaikki ovat työskennelleet aiemminkin tilallisesti ja pystyvät siten hyödyntämään teoksen haasteellisen sijainnin”, Jaakko Niemelä kertoo. 


Lopullisen taideteoksen päätöksen tekevät Jaakko Niemelän esittelystä hankkeen tilaajat. Voittaja ja samalla toteutettavat taideteokset valitaan alkusyksyllä 2014. Teokset tilataan kilpailun voittaneelta taiteilijalta ja ne valmistuvat Ison Omenan laajennusosan avajaisiin mennessä.


 


Lisätietoja:


Citycon, kaupallinen johtaja Sanna Yliniemi, puh. 041 456 3421,

sanna.yliniemi@citycon.fi


NCC Property Development, yksikön johtaja Jukka Manninen, puh. 050 5201 282,

jukka.manninen@ncc.fi


Kuvataiteilija, taidekoordinaattori Jaakko Niemelä, puh. 050-598 4201,

jaakko.niemela@nic.fi