Citycon Oyj   Sisäpiiritieto   29.5.2023 klo 11:00

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (“YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO OSTOTARJOUSMUISTION KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET”).

Citycon Oyj (”Yhtiö”) kutsui 22.5.2023 Citycon Treasury B.V.:n ulkona olevan, vuonna 2024 erääntyvän 457.617.000 euron Yhtiön takaaman joukkovelkakirjalainan, jonka korko on 2,5 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen kahdessa erässä, 1.10.2014 ja 10.6.2020 (ISIN: XS1114434167) (”Arvopaperit”), haltijat tarjoamaan Arvopaperinsa Yhtiölle sen ostettavaksi käteistä vastaan (”Ostotarjous”). Ostotarjoukset tehtiin Yhtiön valmistelemassa 22.5.2023 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja edellytyksien mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan edelleen Ostotarjousmuistiossa esitettyjä tarjous- ja jakelurajoituksia. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.

Yhtiö ilmoittaa tänään, että se hyväksyy ostettavaksi yhteenlasketulta pääomaltaan 138.275.000 euron määrän Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi ostettavaksi tarjottuja Arvopapereita. Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien kokonaisostovastike (mukaan lukien Kertyneet Korkomaksut) on 137.110.080,32 euroa (”Kokonaisostovastike”), joka rahoitetaan Yhtiön taseessa olevilla käteisvaroilla.

Ostotarjouksen lopulliset tulokset ovat seuraavat:

Arvopaperit ISIN / Common Code -tunnus Lopullinen Hyväksymismäärä Suhteuttamis-
kerroin
Selvityspäivänä selvityksen jälkeen ulkona olevien Arvopaperien yhteenlaskettu nimellisarvo
457.617.000 euron 2,50 % taattu joukkovelkakirjalaina, erääntyen 2024 XS1114434167 / 111443416  138.275.000 euroa Ei sovellu 319.342.000 euroa

Yhtiö on hyväksynyt ostettavaksi kaikki pätevästi ostettavaksi tarjotut Arvopaperit.

Arvioitu Selvityspäivä on 31.5.2023. Tarkemmat tiedot Ostotarjouksesta on esitetty Ostotarjousmuistiossa.

Ostotarjous on rauennut ja Arvopapereita ei enää voi tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen perusteella.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (”MAR”) 7 artiklan 1 kohdan perusteella käsittäen yllä kuvattuihin Ostotarjoukseen liittyvät tiedot. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtaja Bret McLeodin toimesta.

Danske Bank A/S (Telephone: +45 33 64 88 51, Email: liabilitymanagement@danskebank.dk, Attention: Debt Capital Markets), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan: Liability Management Group) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Puhelinnumero: +44 78 1842 6149, Sähköposti: liabilitymanagementdcm@seb.se; Osoitetaan: Liability Management) toimivat Ostotarjouksen Järjestäjinä ja Kroll Issuer Services Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Thomas Choquet; Sähköposti: citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu: https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjouksen Tarjousagenttina.

HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus ostaa arvopapereita.

Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua on tietyissä maissa lain mukaan rajoitettu. Yhtiö, Järjestäjät ja Tarjousagentti edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Bret McLeod
Talousjohtaja
Puh. +46 73 326 8455
bret.mcleod@citycon.com

Sakari Järvelä
VP, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,2 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com