Tähtäämme hiilineutraaliuteen

Olemme sitoutuneet tekemään oman osamme saavuttaaksemme Pariisin sopimuksessa asetetut tavoitteet. Tähtäämme hiilineutraaliuteen, mikä tarkoittaa, että vuonna 2030 meillä ei ole suoria, omista rakennuksista syntyviä hiilipäästöjä ja kaikki ostoenergia on hiilineutraalia.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Se vaikuttaa kielteisesti ihmisiin ja luontoon kaikkialla maailmassa vaarantaen lisäksi yritysten toimintaympäristön. Päästöjen vähentäminen on yrityksille tärkein ja tehokkain tapa torjua ilmastonmuutosta.  

Asian tärkeys korostuu meidän alallamme. Yli kolmannes maailman energian loppukulutuksesta ja lähes 40 prosenttia suorista ja epäsuorista kokonaishiilidioksidipäästöistä syntyy rakennusalalla.  

Miten saavutamme hiilineutraaliuden?

Aiomme saavuttaa hiilineutraaliuden energiatehokkuutta parantavilla toimilla, kasvattamalla omaa uusiutuvan energian tuotantoamme, tekemällä vuokralaistemme kanssa energiansäästöön liittyvää yhteistyötä ja kasvattamalla hiilineutraalin energian osuutta ostoenergiasta.  

Olemme esimerkiksi parantaneet energiatehokkuutta uudistamalla valaistusta, optimoimalla ilmastointia ja tehostamalla lämmön talteenottoa teknisistä järjestelmistä ja laitteista. Lisäksi investoimme vuosittain uusiutuviin energiamuotoihin. Vuonna 2021 tuotimme aurinko-, geo- ja hydrotermisissä voimaloissamme paikallisesti 6,858 MWh uusiutuvaa energiaa.

Kohti tavoitetta

-73 % -74 % -15 %
Kiinteistöjen kasvihuonekaasujen ominaispäästöt lähtötilanteesta 2014 (kgCO2e/m²)

Ilmastovaikutus lähtötilanteesta 2014  (tCO2e)

Energian ominaiskulutus lähtötilanteesta 2014(kWh/m²)

Seuraavien vuosien strategiatoimet:

  • Kaikissa kauppakeskuksissamme tuotetaan uusiutuvaa tai talteen otettavaa energiaa omaan käyttöön.
  • Vuoden 2025 loppuun mennessä olemme pienentäneet neliömetrikohtaista energiankulutusta 10 prosenttia vuoden 2019 tasosta ja 20 prosenttia vuoden 2014 tasosta.
  • Vuodesta 2018 alkaen kaikissa kauppakeskuksissa käytetään yhtiön oman kulutuksen osalta ainoastaan vihreää sähköä. Vuoteen 2021 mennessä kaikki Cityconin ostama sähkö on vihreää.
  • Vuodesta 2018 alkaen summa, joka vastaa kahta prosenttia nettovuokratuotosta, budjetoidaan lisäarvoa tuottaviin energiainvestointeihin.

Vuoden 2021 aikana laadimme hiilineutraaliussuunnitelman ja teimme perusteellisen analyysin ja uudelleenlaskennan Scope 3 päästöistämme, joihin sisältyvät kaikki muut epäsuorat päästöt yhtiön arvoketjussa.

Olemme sitoutuneet kansainvälisiin aloitteisiin

Lippulaiva asunnot

Sitouduimme vuonna 2019 asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets), jotka ohjaavat konkreettisia toimiamme tiellä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet hyväksyttiin syyskuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa riittäviä päästövähennyksiä. Se on työkalu, jonka avulla yritykset voivat asettaa ilmastotavoitteensa niin, että ne täyttävät Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen, mielellään alle puoleentoista asteeseen ilmastonmuutoksen katastrofaalisten vaikutusten välttämiseksi.

Olemme myös allekirjoittaneet World Green Building Councilin Net Zero Carbon Buildings Commitment sitoumuksen (ns. Nollahiilirakennus-sitoumus), joka haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä kaupunkeja tavoittelemaan kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä vuoteen 2030 mennessä.