Operatiiviset tulokset q1 2023

Vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes oli operatiivisesti erittäin vahva mutta SEK- ja NOK-valuuttakurssimuutokset vaikuttivat tulokseemme. Vahva operatiivinen toiminta heijastui mm. vertailukelpoisiin nettovuokratuottoihin, jotka kasvoivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9,4 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä oli osaltaan seurausta indeksoinnista (keskimäärin 6,8 %) mutta myös vahvat vuokralaisten myynnit sekä kasvaneet kävijämäärät vahvistivat tätä kehitystä. Vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit kasvoivat 6,2 % ja vertailukelpoiset kävijämäärät 7,6 %. Liiketilojen vuokrausaste oli 95,4 % (Q1/2022: 95.1 %). Samanaikaisesti uusien ja uusittujen vuokrasopimusten vuokranmuutokset pysyivät indeksoinnin tahdissa. Tämän seurauksena keskivuokra nousi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla mitattuna 1,6 euroa 24,4 euroon neliömetriltä. Pääosin kunnallisista sekä päivittäistavarakauppa- ja välttämättömyyshyödykkeisiin nojautuvista toimijoista koostuvat vuokralaisemme hyötyvät myynti- ja kävijämäärien kasvusta. Samalla nämä korkean luottokelpoisuuden omaavat vuokralaiset luovat vakautta ja ennakoitavuutta Cityconin portfolioon.

Nykyisen portfolion vertailukelpoisilla valuuttakursseilla lasketut nettovuokratuotot kasvoivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,7 % edellisvuoteen verrattuna. Samanaikaisesti nykyisen portfolion operatiivinen liikevoitto kasvoi 7,5 % ja oikaistu operatiivinen tulos/osake 9,0 % edellisvuoteen verrattuna. Vaikka historiallisen alhaisille tasoille heikentyneet NOK ja SEK-valuuttakurssit toivat painetta vuosineljänneksen tulokseemme, liiketoimintamme kehitys pysyi vahvalla tasolla kuten operatiiviset tunnuslukumme osoittavat. Operatiiviset tulokset vaikuttivat positiivisesti keskuksiemme käypiin arvoihin, jotka nousivat vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 44,7 miljoonaa euroa.

Taseen osalta olemme iloisia päästessämme kertomaan, että olemme uudelleenrahoittaneet ja laajentaneet luottolimiittisopimuksemme, joka oli alun perin voimassa vuoden 2024 kesäkuuhun. Uusi luottolimiittisopimus on sidottu vastuullisuustavoitteisiin ja on voimassa vuoteen 2026 sisältäen mahdollisuuden jatkaa sen voimassaoloaikaa vuoteen 2027. Uusi luottosopimus laajenee 500 miljoonasta eurosta 650 miljoonaan euroon sisältäen 400 miljoonan euron luottolimiitin sekä 250 miljoonan euron määräaikaislainan, jonka avulla on tarkoitus jatkaa lyhytaikaisten lainojemme takaisinostoja. Luottosopimus on vakuudellinen ja siihen on kiinnitetty Iso Omena sekä neljä kohdetta Norjassa kohteiden nykyisillä markkina-arvoilla. Sopimus on solmittu kilpailukykyisillä ehdoilla, mikä tarjoaa meille taloudellista joustavuutta. Kaikki nykyisen sopimuksen viisi pohjoismaista rahoittajapankkia kasvattivat osuuksiaan ja lisäksi uuteen sopimukseen liittyi uusi, kansainvälinen pankki vahvistamaan rahoittajapankkien ryhmää entisestään. Luottosopimus on merkittävä merkkipaalu rahoituksessamme ja se osoittaa sitoutumisemme investointitason luottoluokitukseemme, sillä sopimus vahvistaa rahoittajien ymmärryksen vakaata liiketoimintamalliamme kohtaan sekä tarjoaa markkinoille referenssitransaktion, joka tukee kohteiden nykyisiä valuaatioita. Lisäksi se tarjoaa merkittävää likviditeettiä, jonka avulla voimme edelleen parantaa velkojemme maturiteettiprofiilia ja vahvistaa tasettamme.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme lainojemme takaisinostoja. Kuten Q4-raportissa totesimme, toteutimme ostotarjouksen koskien hybridilainojamme ja vuonna 2024 erääntyvää joukkovelkakirjalainaamme. Kyseisellä ostotarjouksella ostimme takaisin velkakirjoja yhteensä noin 57,4 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavalla määrällä ja käytimme ostoihin 41,4 miljoonaa euroa. Lisäksi jatkoimme joukkovelkakirjalainojemme takaisinostoja markkinoilta. Ostimme takaisin vuonna 2024 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa 22,5 miljoonan euron arvosta ja käytimme ostoihin 21,7 miljoonaa euroa keskituoton (average yield) ollen noin 4 %. Näillä toimenpiteillä jatkamme nykyisten, aiempaa korkeampien markkinakorkojen tulosvaikutuksen lieventämistä samalla vahvistaen tasettamme. Olemme tyytyväisiä, että luottoluokittajat ovat huomioineet toimenpiteemme taseen vahvistamiseksi. S&P vahvisti huhtikuussa investointitason luottoluokituksemme BBB-, vakaalla näkymällä.

Jatkamme jäljellä olevan 380 miljoonan euron divestointitavoitteen edistämistä. Myimme joulukuussa 2022 kaksi kohdetta 120 miljoonalla eurolla ja olemme luottavaisia, että saavutamme tavoitteemme vuoden 2024 loppuun mennessä erityisesti nyt, kun tilanne velkamarkkinoilla kohenee potentiaalisille ostajille, kuten osoitimme oman luottosopimuksemme menestyksekkäässä toteutuksessa.

Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Lippulaivan yhteyteen valmistui kolme jäljellä olevaa asuinkerrostaloa ja olemme tyytyväisiä siitä, miten asuntojen vuokraus on lähtenyt liikkeelle. Asuinkerrostalojen valmistuminen tuo lisäkysyntää keskukselle ja sen palveluille sekä monipuolistaa Cityconin kassavirtoja. Vuosineljänneksen päättymisen jälkeen päätimme varotoimenpiteenä sulkea Torvbyenin, pienen Norjassa sijaitsevan ydinliiketoimintaamme kuulumattoman keskuksen, mahdollisten rakenteellisten vaurioiden vuoksi. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä tarkkaa kuvaa korjaustarpeiden laajuudesta tai siitä, kuinka kauan keskus pysyy suljettuna, mutta tiimimme tekee aktiivisesti töitä tilanteen hyväksi.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että ensimmäinen vuosineljännes oli yksi Cityconin historian vahvimmista ja ydinliiketoimintamme jatkaa vahvan tuloksen tuottamista huolimatta heikentyneiden SEK- ja NOK valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Makrotaloudessa esiintyvien epävarmuuksien pysyessä edelleen ajankohtaisina, uskomme strategiaamme, joka keskittyy välttämättömyyshyödykkeitä painottaviin keskuksiin, jotka sijaitsevat julkisen liikenteen solmukohdissa Pohjoismaiden suurimmissa ja kasvavissa kaupungeissa. Luotamme strategiamme jatkavan vahvojen tulosten tuottamista myös loppuvuonna 2023 ja tulevina vuosina. Näiden liiketoimintanäkymien sekä ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen perusteella, vahvistamme nykyisen ohjeistuksemme.

F. Scott Ball
Varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Lähde: Citycon osavuosikatsaus Q1/2023