Toimitusjohtajan katsaus, toimitusjohtaja F. Scott Ball:

Vahvan loppuvuoden 2021 jälkeen Citycon jatkoi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä strategiansa ja portfolion vahvuuden demonstroimista. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 3,5 % edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräinen neliövuokra nousi 0,8 euroa 23,4 euroon neliöltä samalla kuin liiketilojen vuokrausaste nousi 95,1 %:iin. Keskustemme kävijämäärät sekä vuokralaistemme myynnit kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Huomionarvoista on myös, että vuokralaisten myynnit ylittävät jo koronaa edeltäneen vuoden 2019 tason, mikä kuvastaa Cityconin päivittäistavarakauppaan ja kunnallispalveluihin keskittyvien keskuksien toiminnan nopeaa palautumista normaalitasolle.

Vahvat operationaaliset tunnusluvut heijastavat Cityconin välttämättömyyshyödykkeisiin nojautuvien keskuksien vakautta. Keskukset toimivat tärkeinä “viimeisen mailin” logistisina keskuksina asiakkaille mm. päivittäistavarakaupan sekä kunnallisten että yksityisten palveluiden osalta. Asiakkaiden arvostaessa helppoutta ja saavutettavuutta yhä useampi vuokralainen toteuttaa monikanavastrategiaa ja hyödyntää liiketilojaan ”viimeisen mailin” logistisina keskuksina asiakkaille. Cityconin keskuksien erinomaiset sijainnit kasvavilla alueilla liikenteen solmukohdissa tarjoavat vuokralaisille houkuttelevia mahdollisuuksia ja asiakkaille merkittävää asioinnin helppoutta. Vuokralaisten kysyntä keskuksiamme kohtaan on jatkunut vahvana, mitä kuvastaa vahva vuokraustoimintamme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoittaessamme uusia vuokrasopimuksia yli 48 000 neliömetrin verran, ja samanaikaisesti keskustemme vuokrausasteen noustessa 90 %-pistettä 95,1 %:iin.

Strategiamme luoda monikäyttöisiä päivittäistavarakauppaan ja julkisiin palveluihin keskittyviä kaupunkikeskuksia on heijastunut myös operatiivisiin lukuihimme. Vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä +17 % ja vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit + 12 % edellisvuoteen verrattuna. On merkittävää, että vertailukelposet vuokralaisten myynnit ylittävät jo vuoden 2019 tason, mikä on suora seuraus vuokralaiskannastamme ja välttämättömyyshyödykkeiden, kuten elintarvikkeiden, apteekkien sekä kunnallisten ja terveydenhuollon palveluiden vahvoista myyntiluvuista. Vertailukelpoiset nettovuokratuottomme kasvoivat 3,5 % edellisvuoteen verrattuna ja liiketilojen keskimääräinen neliövuokra nousi 0,8 euroa 23,4 euroon vuoden vaihteen tilanteeseen verrattuna. Vahvat operatiiviset tunnusluvut vaikuttivat positiivisesti myös keskustemme käypiin arvoihin, jotka nousivat yhteensä 24,6 miljoonaa euroa ja nettokasvu oli 14,2 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Myös osakekohtainen nettovarallisuus kehittyi vahvasti ja nousi 5,7 % edellisvuoteen verrattuna.

Kuten helmikuussa 2022 julkaisimme, divestoimme vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksi ydinliiketoimintaamme kuulumatonta keskusta Norjassa hinnalla, joka ylittää kohteiden nettoarvon. Yhteensä olemme viimeisen 12 kuukauden aikana myyneet yhteensä 6 ydinliiketoimintaa kuulumatonta keskusta hinnoilla, jotka vahvistavat portfoliomme arvostuksen. Helmikuussa 2022 solmimme myös termiinisopimuksen 200 asuntoa sisältävän asuinkiinteistökohteen ostamisesta Tukholmasta nykyisten keskustemme, Kistan ja Jacobsbergin välittömästä läheisyydestä. Jatkoimme lisäksi strategista pääoman allokointia taseen vahvistamiseksi, ja ostimme takaisin vuonna 2024 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa noin 25 miljoonan euron arvosta. Takaisinostolla on positiivinen vaikutus tulokseemme, se tasapainottaa velkojemme maturiteettiprofiilia ja pienentää jälleenrahoitusriskiämme. Tällä hetkellä meillä ei ole merkittäviä lähitulevaisuudessa erääntyviä velkoja ennen vuotta 2024.

Ensimmäisen vuosineljänneksen ehdoton kohokohta oli Lippulaivan ensimmäisen vaiheen avaus. Lippulaiva on uusi kaupunkikeskuksemme, joka edustaa monikäyttöisten kaupunkikeskuksien tulevaisuutta ja on malliesimerkki Cityconin strategian toteutuksesta. Lippulaiva on täydellinen esimerkki strategiamme toteutuksesta: päivittäistavarakauppaan ja välttämättömyyshyödykkeiseen nojautuva kaupunkikeskus, jossa on useita suuria ruokakauppatoimijoita saman katon alla. Lisäksi Lippulaivalla on keskeinen sijainti nopeasti kasvavalla alueella, ja siitä on suora yhteys metroon, minkä lisäksi Lippulaivaa ympäröi kahdeksan asuintornia. Metron rakennustyöt ovat valmiit ja operoinnin odotetaan alkavan vuodenvaihteen tienoilla. Kahdeksasta asuinkerrostalosta kuusi on jo rakenteilla, ja ensimmäiset valmistuvat myöhemmin tänä vuonna. Lippulaivan avauksella on merkittävä vaikutus alueelle ja sen asukkaille tarjoten heille ennen kaikkea elämyksiä ja asioinnin helppoutta. Ruokakauppojen osuus Lippulaivan 44 000 neliömetrin vuokrattavasta pinta-alasta on noin 45 %, ja kokonaisuudessa välttämättömyyshyödykkeet ja -palvelut edustavat yli 70 % Lippulaivan vuokrattavasta pinta-alasta. Lippulaivaan odotetaan vuosittain noin 8 miljoonaa kävijää.

Lippulaiva on myös loistava esimerkki Cityconin vastuullisuustoimista käytännössä.  Lippulaiva on kestävien energiaratkaisujen edelläkävijä ja energiankulutuksen osalta hiilineutraali heti avauksesta alkaen. Lippulaivan energiaratkaisut pitävät sisällään mm. Euroopan suurimman kaupallisen kiinteistön yhteyteen rakennetun maalämpöratkaisun, aurinkopaneeleja ja sähkön kulutusta optimoivan älyjärjestelmän.

Lisäksi Lippulaiva on myös merkittävä virstanpylväs mittavien kehityshankkeidemme potentiaalin toteuttamisessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Citycon toteuttaa omaa vuokra-asuntotuotantoa. Lippulaivan yhteyteen rakennetaan kaikkiaan yhteensä 560 asuntoa, jonka valmistuvat 2022–2024. Asuinrankentaminen monipuolistaa Cityconin portfoliota ja tulovirtoja, mutta myös tukee olemassa olevien keskuksien positiivista kehitystä.

Kuten tuloksemme osoittavat, Citycon on hyvässä asemassa uudessa inflaatioympäristössä. Liiketoimintamallimme on hyvin suojattu inflaatiolta, sillä 92 % vuokristamme on sidottu indeksiin, ja keskustemme tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat vähemmän riippuvaisia harkinnanvaraisesta kulutuksesta kuin perinteinen vähittäiskauppa.  Vaikka Ukrainan sota ei vaikuta suoraan Cityconin toimintaan, sodalla on useita heijastusvaikutuksia, kuten sen vaikutus energiahintojen nousuun. Cityconilla on merkittävä määrä omaa energiatuotantoa ja suuriosa energiakustannuksistamme on suojattu, mikä tarjoaa vakautta sekä Cityconille että vuokralaisillemme. Cityconin vuokralaisille vuokranosuus heidän liikevaihdostaan on verraten matala, mikä mahdollistaa vuokrien korottamisen erityisesti vuokralaisten myyntien kasvaessa.  Tämä heijastuu Citycon toimintaan vahvana vuokralaiskysyntänä sekä vakaina tulovirtoina. Vakaa tulovirta yhdistettynä merkittävään arvonluontipotentiaaliin kehityshankkeissamme ja investointitason taseemme tarjoavat houkuttelevia tuottoja Cityconin kaikille sidosryhmille.

Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen sekä liiketoimintaamme kohdistuvan luottamuksemme myötä täsmennämme ohjeistustamme tulevalle vuodelle samalla nostaen ohjeistuksemme keskikohtaa kaikkien kolmen tunnusluvun osalta.