Toimitusjohtajan katsaus, toimitusjohtaja F. Scott Ball:

Citycon saavutti jälleen hyvän vuosineljänneksen sekä operatiivisella että transaktiorintamalla samalla kun Pohjoismaiden markkinat jatkoivat elpymistään. Olemme tyytyväisiä päästessämme todistamaan kauppakeskustemme hyvää operatiivista kehitystä, joiden toiminta on jo lähes koronaa edeltävällä tasolla.

Jatkoimme hyvää operatiivista kehitystämme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ja vertailukelpoiset nettovuokratuotot ylittivät edellisvuoden tason 0,4%:lla. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että keskuksiemme toiminta on palautunut lähes koronaa edeltävälle vuoden 2019 tasolle. Kokonaisnettovuokratuotot jatkoivat myös kvartaalikohtaista kasvuaan tämän vuosineljänneksen ollessa nyt kolmas peräkkäinen vuosineljännes, jonka nettovuokratuotot ylittävät edellisen vuosineljänneksen tuotot. Kolmannen vuosineljänneksen nettovuokratuotot ovat 51,3 miljoonaa euroa, joka ylittää Q2/2021 tason noin 1,0 %:lla. Myös operatiivinen liikevoitto on vastaavasti edellä Q2 tasoa, ollen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 44,7 miljoonaa euroa.

Pohjoismaiset kiinteistökauppamarkkinat ovat olleet edelleen erittäin aktiivisia, ja suuri määrä sekä kotimaista että ulkomaista pääomaa tulvii markkinoille ja tuottovaatimuksien jatkaessa laskuaan. Yksi tämän vuosineljänneksen merkittävimmistä kaupoista oli hiljattain julkistettu Akelius -asuntokiinteistökauppa, jonka arvo oli yli 9 miljardia euroa ja joka oli hinnoiteltu noin 2 %:n tuottovaatimukselle. Tämän perusteella nykyiset asuinrakennusoikeutemme ovat nykyarvostustaan merkittävästi arvokkaampia, ja toisaalta osoittaa sen, että meidän välttämättömyyshyödykkeisiin ja päivittäistavarakauppaan nojautuvien keskuksiemme tuottovaatimuksien tulisi laskea kansainvälisten sijoittajien etsiessä vakaata tuottoa. Kolmannella vuosineljänneksellä keskuksiemme, pois lukien kehityshankkeet, käyvät arvot jatkoivat kasvuaan kolmatta peräkkäistä vuosineljännestä, mutta IFRS16 -oikaisu ja ylimääräiset Lippulaivaan kohdistuvat rakennuskustannukset vaikuttivat kokonaisuuteen negatiivisesti. Lippulaivan osalta olemme päättäneet rakentaa itse kaksi jäljellä olevaa asuintornia, mikä tarkoittaa, että rakennamme yhteensä kuusi kahdeksasta tornista itse vuokra-asunnoiksi.

Lokakuussa sovimme myyvämme Columbus kauppakeskuksen Suomesta bruttokauppahinnalla, joka ylittää kohteen vuodenvaihteen arvon 10 miljoonalla eurolla. Tämä on erinomainen esimerkki kyvystämme luoda lisäarvoa kohteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Meidän keskustiimimme on tehnyt erittäin hyvää työtä aktivoidessaan keskuksen luomalla alueen tarpeen huomioiden optimaalisen vuokralaiskannan samalla työskennellen erittäin tiiviissä yhteistyössä kiinteistökehitystiimin kanssa. Tämä on heijastunut kiinteistön arvoon, sijoittajien kiinnostukseen sekä lopulta kohteen myyntiin erittäin houkuttelevaan hintaan. Viimeinen askel pääoman kierrätysprosessissa on kohdentaa pääomaa tehokkaasti, ja kuten eilen julkaistussa tiedotteessamme totesimme, harkitsemme käyttävämme osan Columbuksen myynnistä saatavista varoista omien osakkeidemme hankkimiseen. Tämä opportunistinen pääoman kierrätys hyödyntää osakkeemme aliarvostusta suhteessa osakekohtaiseen nettovarallisuuteemme sekä korostaa uskoamme, että nykyinen osakekurssimme ei heijasta ainutlaatuisen portfoliomme ja siihen sisältyvien kehitysmahdollisuuksien luontaista arvoa.

Nämä kehitysmahdollisuudet tarjoavat meille huomattavaa orgaanista kasvupotentiaalia jo olemassa olevien keskuksiamme läheisyydessä. Kuten aiemmin olemme todenneet, kaupunkikeskuksiemme tiivistymisen ja monipuolistuminen lisäävät sekä nykyisen portfoliomme vakautta että tarjoavat erinomaisen kasvu- ja arvonluontimahdollisuuden. Asuinrakentamisemme ensimmäinen merkittävä virstanpylväs on ensikeväänä avautuva Lippulaiva-projektimme, joka tulee pitämään sisällään kokonaisuudessaan n. 550 asuinhuoneistoa. Tämä tulee kasvattamaan asuntojen osuuden portfoliossamme 2,8 %:iin portfoliomme vuokrattavasta pinta-alasta.

Vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit ovat piristyneet Q1-Q3/2021 aikana, ja kasvoivat 2,2 % edellisvuoteen verrattuna. Huomionarvoista on, että vuokralaisten myynnit lähestyvät Covid-19 pandemiaa edeltävää tasoa, mikä mielestämme erottaa meidät selvästi kilpailijoistamme ja osoittaa välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyviin ja liikenteen solmukohdissa sijaitseviin päivittäistavarakeskuksiin keskittyvän strategiamme toimivuuden. Tämä näkyi myös vuokralaisten kiinnostuksena keskuksiamme kohtaan, joka on ilmennyt korkeana vuokrausaktiivisuutena läpi kuluvan vuoden. Kolmannen kvartaalin aikana uusia vuokrasopimuksia allekirjoitettiin 41 000 neliömetrin edestä. Olemme erityisen tyytyväisiä erikoistilavuokrauksen kehityksestä, joka on ollut strateginen painopistealueemme. Erikoistilavuokraus on osoittanut huomattavaa kasvua samalla, kun vuokralaisten kiinnostus pop-up tiloja ja yleisten tilojen vuokrausta kohtaan on kasvanut viime aikoina merkittävästi talouden toipuessa. Erikoistilavuokraus on meille tärkeä operatiivinen osa-alue, joka tarjoaa meille lisätuottojen lisäksi uutta vuokrattavaa pinta-alaa sekä muodostaa merkittävän kasvualustan, jota hyödyntämällä voimme löytää ja luoda suhteita tulevaisuuden pitkäaikaisiin vuokralaisiin.

Kuten koko pandemian ajan, Cityconin vuokranmaksuaste on pysynyt korkealla tasolla. Viimeisen yhdeksän kuukauden osalta vuokranmaksuaste on 96 %. Huomion arvoista on myös, että Cityconin vuokrienmaksuasteet ovat oikaisemattomia lukuja.    Lopullisen vuokranmaksuasteen odotetaan ylittävän tämän jo entuudestaan korkean tason. Korkea vuokranmaksuaste on jälleen seurausta välttämättömyyshyödykeisiin nojautuvasta vuokralaiskantamme sekä kauppakeskuksiemme erinomaisesta sijoittumisesta Pohjoismaisissa kaupungeissa.

Rahoituksen osalta jatkoimme aktiivisia toimiamme ja syyskuussa päätimme lunastaa vuonna 2022 erääntyvän 161,7 miljoonan euron joukkovelkakirjalainamme. Lisäksi lunastimme lähes kaikki liikkeeseen laskemamme yritystodistukset, jonka seurauksena meillä ei ole merkittäviä erääntyviä velkoja ennen vuotta 2024. Vahva tase mahdollistaa pitkän aikavälin strategisten tavoitteidemme saavuttamisen.

Uskomme, että Cityconilla on hyvät mahdollisuudet tänään ja tulevaisuudessa, kuten vahvat kolmannen vuosineljänneksen tulokset osoittavat. Vähittäiskauppakeskuksiin Pohjoismaiden parhailla paikoilla perustuva strategiamme luo vakautta. Lisäksi vuokralaisvalikoimamme, joka koostuu kunnallisista ja päivittäistavarakaupan ankkurivuokralaisista, tuo lisävakautta portfolioomme, ja erottaa meidät kilpailijoistamme, mikä on korostunut erityisesti koronapandemian aikana ja tulee erottamaan meidän kilpailijoistamme myös jatkossa. Vakaa kassavirta sekä kyky tuottaa lisäarvoa aktiivisella kiinteistöjohtamisella, yhdistettynä omiin kehityshankkeisiimme tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia kaikille sidosryhmillemme. Pohjoismaiden hallitusten asettamien rajoitusten poistuminen toimintamaissamme syyskuussa sekä vakaan tammi-syyskuun tuloksen myötä olemme täsmentäneet ohjeistustamme. Odotamme operatiivisen osakekohtaisen tuloksen (EPRA EPS) olevan välillä 0,683–0,723 euroa