Yleistä

Mikä on virtuaalinen yhtiökokous?

Virtuaalinen yhtiökokous, joka järjestetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen omalla tietokoneella tai matkapuhelimella. Osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajaoikeuksiaan eli käyttää kysely- ja äänioikeuttaan reaaliajassa kokouksen aikana.

Miksi Citycon järjestää virtuaalisen yhtiökokouksen?

Cityconille on tärkeää, että jokaisella osakkeenomistajalla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen. Virtuaalisen yhtiökokouksen järjestäminen mahdollistaa, että jokainen osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan reaaliaikaisesti asuinpaikastaan riippumatta.

Milloin kokous järjestetään?

Cityconin varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2023 kello 12.00. Kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä. Kokousalustalle pääsee kirjautumaan 30 minuuttia ennen kokouksen alkua.

Kenellä on oikeus osallistua kokoukseen?

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Miten osallistun kokoukseen?

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen, kuten kännykän tai tietokoneen, avulla. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Sisäänkirjautuminen

Kirjaudu osoitteeseen https://web.lumiagm.com/101-830-962

Lisää henkilökohtainen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, jotka olet saanut sähköpostiisi ilmoittautumisen päätyttyä sekä kaksi tuntia ennen kokouksen alkua. Kirjautuminen yhtiökokoukseen aukeaa 21.3.2023 klo 11:30.  Huomaathan, että yhtiökokous alkaa klo 12:00.

Osallistumislinkki ja käyttäjätunnus sekä salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sekä noin kaksi tuntia ennen kokousta. On suositeltavaa testata verkkoyhteys ja kirjautua kokousjärjestelmään jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Miten toimin, jos haluan käyttää asiamiestä?

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjat ja ennakkoäänestyslomakkeet pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, katsotaan tämä ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot on sisällytetty valtakirjaan.

 

Ennen kokousta

Miten ilmoittaudun yhtiökokoukseen?

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 27.2.2023 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

  • sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka on saatavilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2023. Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.
Milloin voin ilmoittautua ja äänestää ennakkoon?

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 27.2.2023 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 27.2.2023 klo 9.00 ja 14.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana.

Miten äänestän ennakkoon?

Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:

  • sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka on saatavilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2023. Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero.
  • lähettämällä Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

 

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2023

Miten pääsen kirjautumaan kokoukseen?

Kirjaudu osoitteeseen https://web.lumiagm.com/101-830-962

Lisää henkilökohtainen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, jotka olet saanut sähköpostiisi ilmoittautumisen päätyttyä sekä kaksi tuntia ennen kokouksen alkua.

Kirjautuminen yhtiökokoukseen aukeaa 21.3.2023 klo 11:30.  Huomaathan, että yhtiökokous alkaa klo 12:00.

Miten saan sisäänkirjautumistiedot kokousta varten?

Osallistumislinkki ja käyttäjätunnus sekä salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sekä noin kaksi tuntia ennen kokousta. On suositeltavaa testata verkkoyhteys ja kirjautua kokousjärjestelmään jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Mitä tehdä, jos en ole saanut sisäänkirjautumistietoja?

Tarkista ensimmäisenä sähköpostisi roskapostikansio. Jos sisäänkirjautumisviestiä ei löydy, ole yhteydessä Euroclear Finlandin palvelunumeroon 020 770 6910. Tämä numero on käytössä vain kokouksen yhteydessä

Mitkä ovat kokoukseen osallistumisen tekniset vaatimukset?

Toimiva internetyhteys vaaditaan koko yhtiökokouksen ajaksi, jotta voit katsoa ja kuunnella kokouksen etenemistä, sekä äänestää ja esittää kysymyksiä ja kommentteja kokouksen aikana. Osakkeenomistajan tulee huolehtia, että internetyhteys on toiminnassa koko yhtiökokouksen ajan.

Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni, mikäli haluat esittää kysymyksiä suullisesti. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi viimeisimpiä versioita seuraavista selaimista: Chrome, Edge, Firefox tai Safari.