Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään maanantaina 8.12.2022 klo 12:00. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä osakeyhtiölain (624/2006) yhtiökokouksia koskevan 5 luvun muutoksien yhteydessä säädetyn siirtymäsäännöksen nojalla. Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä) sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Ennakkoäänestäminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 17.11.2022 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 30.11.2022 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Linkki ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen

Tärkeitä päivämääriä

10.11.2022 Yhtiökokouskutsun julkaisu

17.11.2022 klo 9.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa

23.11.2022 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille

25.11.2022 Täsmäytyspäivä

28.11.2022 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön nettisivuilla

30.11.2022 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy

8.12.2022 Yhtiökokous