Citycon Oyj   Pörssitiedote   11.7.2019 klo 09.00

-Vakaa ensimmäinen vuosipuolisko
-Kävijämäärät ja vuokralaisten myynnit kasvoivat
-Nettovuokratuottojen ja operatiivisen tuloksen (EPRA earnings) kasvu jatkui
-Vuokrausaste pysyi korkealla tasolla; vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli kokonaisuudessaan positiivinen
-Kaksi kauppakeskusta myytiin toisen vuosineljänneksen aikana
-Tulevaisuuden näkymiä täsmennetty vakaan ensimmäisen vuosipuoliskon ja tehtyjen divestointien jälkeen

HUHTIKUU – KESÄKUU 2019

- Nettovuokratuotot olivat 56,1 miljoonaa euroa (Q2/2018: 54,3). Valmistunut kehityshanke Mölndalissa kasvatti nettovuokratuottoja 1,5 miljoonalla eurolla, kun taas vuoden 2018 ja Q2/2019 suunnitellut divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 1,1 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 0,6 miljoonalla eurolla. IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotto kasvatti nettovuokratuottoja yhteensä 1,8 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ilman organisaatiomuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja oli 39,2 miljoonaa euroa tai 0,220 euroa/osake. Raportoitu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) nousi 38,7 miljoonaan euroon (36,4) johtuen pääasiassa korkeammista nettovuokratuotoista, matalammista rahoituskustannuksista sekä IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,217 euroa (0,205), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,002 euroa/osake.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,04 euroa (0,00) johtuen korkeammista nettovuokratuotoista sekä liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista.
- Raportointikausi sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. Liitetiedossa 2 on enemmän tietoa käyttöönoton vaikutuksista.

TAMMIKUU – KESÄKUU 2019

- Nettovuokratuotot olivat 109,7 miljoonaa euroa (H1/2018: 107,6). Valmistuneet kehityshankkeet kasvattivat nettovuokratuottoja 2,6 miljoonaa euroa, kun taas divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 2,9 miljoonalla eurolla ja heikommat SEK ja NOK valuuttakurssit 1,2 miljoonalla eurolla. IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotto kasvatti nettovuokratuottoja 3,5 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ilman organisaatiomuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja kasvoi 76,1 miljoonaan euroon tai 0,427 euroon/osake. Raportoitu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) oli 74,5 miljoonaa euroa (72,5) johtuen nettovuokratuottojen kasvusta ja matalammista nettorahoituskuluista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,418 euroa (0,407), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,006 euroa.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,12 euroa (0,11) johtuen korkeammista nettovuokratuotoista, matalammista nettorahoituskuluista sekä korkeammista liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista.
- Raportointikausi sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. Liitetiedossa 2 on enemmän tietoa käyttöönoton vaikutuksista.

AVAINLUVUT 

Q2/2019 Q2/2018 % 1) Comparable   change % 3)
Nettovuokratuotto Me 56,1 54,3 3,3 % 4,4 %
Operatiivinen   liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me 50,7 48,4 4,9 % 6,0 %
IFRS   tulos/osake 4) EUR 0,04 0,00 - -
Sijoituskiinteistöjen   käypä arvo Me 4 149,8 4 140,8 0,2 % -
Luototusaste   (LTV) 2) % 48,9 47,0 4,1 % -
EPRA:n   mukaiset tunnusluvut2) Q2/2019 Q2/2018 % 1) Comparable   change % 3)
Operatiivinen   tulos (EPRA Earnings) Me 38,7 36,4 6,1 % 7,7 %
Operatiivinen   tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) EUR 0,217 0,205 6,1 % 7,7 %
Nettovarallisuus/osake   (EPRA NAV per share) 4) EUR 12,77 13,42 -4,9 % -

 

Q1-Q2/2019 Q1-Q2/2018 % 1) Comparable change % 3) 2018    
Nettovuokratuotto Me 109,7 107,6 2,0 % 3,1 % 214,9
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating   profit) 2) Me 98,4 95,8 2,7 % 3,9 % 187,6
IFRS tulos/osake 4) EUR 0,12 0,11 7,5 % 12,3 % 0,09
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 149,8 4 140,8 0,2 % - 4 131,3
Luototusaste (LTV) 2) % 48,9 47,0 4,1 % - 48,7
EPRA based key figures 2) Q1-Q2/2019 Q1-Q2/2018 % 1) Comparable change % 3)  2018    
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 74,5 72,5 2,7 % 4,4 % 143,5
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) EUR 0,418 0,407 2,7 % 4,4 % 0,806
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) 4) EUR 12,77 13,42 -4,9 % - 12,95

1)       Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2)       Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3)       Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
4)       Tunnusluku on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää osakkeiden yhdistämisen (niin sanottu käänteinen split) seurauksena, joka tehtiin maaliskuussa 2019.

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

”Cityconin operatiivisen liiketoiminnan kehitys pysyi vakaana ja kokonaisnettovuokratuotot kasvoivat 109,7 miljoonaan euroon vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Olimme tyytyväisiä vertailukelpoisten nettovuokratuottojen vakaaseen kehitykseen Suomessa usean nykyistä haastavamman vuoden jälkeen. Operatiivisen tuloksen (EPRA earnings) kasvu jatkui, ja operatiivinen osakekohtainen tulos (EPRA EPS) oli 0,418 euroa tammi-kesäkuussa 2019. Vuokrausaste pysyi myös vakaana 95,6 %:n korkealla tasolla.

Jatkoimme toimiamme kiinteistöjemme arvon maksimoimiseksi tammi-kesäkuussa 2019. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä esittelimme uuden organisaation ja perehdytys uusiin tehtäviin jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Uusi organisaatio tuo toimintaamme johdonmukaisuutta ja mahdollistaa kiinteistöjemme arvon maksimoinnin. Olen lisäksi tyytyväinen siihen, että vahvistimme tiimiämme useilla avainhenkilöillä toisen vuosineljänneksen aikana. Yksi heistä on Erik Lennhammar, joka aloittaa Cityconin kiinteistökehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä elokuussa 2019. Hän on erinomainen lisä tiimimme. Erik Lennhammarilla on laaja kokemus kiinteistöomaisuuden hoitamisesta ja kiinteistökehityksestä usealta eri sektorilta. Yhdessä vahvistetun kiinteistökehitystiimin kanssa tutkimme, miten voimme hyödyntää portfoliossamme olevia täydennysrakentamismahdollisuuksia.

Kauppakeskus Iso Omena sai jälleen tunnustusta toisen vuosineljänneksen aikana. Huhtikuussa International Council of Shopping Centres palkitsi Ison Omenan parhaana suurena eurooppalaisena kauppakeskushankkeena ja kesäkuussa puolestaan Nordic Council of Shopping Centres palkitsi sen parhaana pohjoismaisena kauppakeskuksena. Iso Omena on erinomainen esimerkki kiinteistöstä, joita haluamme omistaa tulevaisuudessa. Nämä palkinnot ovat lisäksi erinomainen tunnustus strategiallemme ja kyvyllemme kehittää kiinteistöjä. Erityisesti useita julkisia palveluita kirjastosta terveyskeskukseen yhdistävä Ison Omenan palvelutori on saanut paljon positiivista palautetta kävijöiltämme ja tunnustusta myös maailmanlaajuisesti. Toukokuussa kerroimme, että kauppakeskus Trioon avataan vastaavankaltainen palvelutori myöhemmin tänä vuonna. Palvelutori on erinomainen lisäys Trioon ja olemme varmoja, että se tuo lisää kävijöitä kauppakeskukseen. Se on myös erinomainen esimerkki siitä, kuinka entistämme paremmin tehostamme kiinteistöjemme arvon maksimointia.

Jatkoimme toimenpiteitämme taseen vahvistamiseksi tammi-kesäkuussa 2019. Toisen vuosineljänneksen aikana myimme kaksi kauppakeskusta Suomessa 77 miljoonalla eurolla, mikä oli linjassa kohteiden viimeisimpään IFRS:n mukaiseen käypään arvoon. Tämä on osoitus siitä, että kiinteistösijoittajat ovat kiinnostuneita hyvistä vähittäiskaupan kiinteistöistä. Kauppa osoittaa myös, että kiinteistöjemme arvot ovat vakaita. Lisäksi sovimme myyvämme Helsingissä sijaitsevan kauppakeskus Columbuksen vieressä sijaitsevan tontin vuosineljänneksen aikana. Tontin ostajan tavoitteena on rakentaa 900 asuntoa alueelle, mikä vahvistaa kauppakeskustamme entisestään. Jatkamme pääoman kierrättämistä myös vastaisuudessa, sillä visiomme on keskittyä monipuolisiin, kasvavilla kaupunkiseuduilla sijaitseviin kiinteistöihin, jotka ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.

Meillä on erittäin vakaa liiketoimintamalli ja valtaosassa vuokrasopimuksistamme on mukana indeksikorotusehto. Lisäksi meillä on monipuolinen vuokralaiskanta ja muodin toimijoiden osuus vuokralaisista on verrattain alhainen. Niinpä liiketoimintamme kehitys on ollut vakaata toimialan vastatuulista huolimatta. Olemmekin täsmentäneet ohjeistustamme ensimmäisen vuosipuoliskon vakaan kehityksen ja kahden kauppakeskuksen divestoinnin jälkeen. Odotamme nyt operatiivisen osakekohtaisen tuloksemme vuonna 2019 olevan välillä 0,785-0,850 euroa.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 TÄSMENNETTY

Aiemmin
Osakekohtainen   operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) EUR 0,785–0,850 0,775–0,875
Operatiivinen   liikevoitto (Direct operating profit) Me 189–200 188–206
Operatiivinen tulos   (EPRA Earnings) Me 140–151 138–156

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 11. heinäkuuta 2019 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 48783109#.

Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2019-q2-results 

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

Helsinki, 10. heinäkuuta 2019
Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi