CITYCON OYJ   Pörssitiedote   7.7.2022 klo 14:30

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) on vastaanottanut 6.7.2022 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan G Cityn (aiemmin Gazit-Globe Ltd) suoraan hallinnoimien osakkeiden osuus Cityconin osakkeista ja äänistä on alittanut viisikymmentä (50) prosenttia.

Muutos osakkeiden omistuksessa on seurausta 28.12.2021 julkistetun liputusilmoituksen mukaisesti G City Ltd:n (aiemmin: Gazit-Globe Ltd) ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Gazit Europe Netherlands BV:n tekemästä osakkeidenostosopimuksesta. Osakeostosopimuksen mukainen osakkeiden siirto tapahtuu kahdessa osassa ja koskee kokonaisuudessaan 17 285 000 osaketta. Nyt toteutuneessa ensimmäisessä osassa G City Ltd on siirtänyt 10 883 747 Cityconin osaketta osakeostosopimuksen mukaisesti Gazit Europe Netherlands BV:lle. Kaupankäyntipäivä oli 4.7.2022 ja kaupan selvityspäivä 6.7.2022. Toinen osa, joka koskee 6 401 253 Cityconin osaketta, odotetaan toteutuvan heinäkuun aikana. Osakkeidenostosopimuksen loppuun saattaminen ei vaikuta G Cityn Ltd:n suoraan ja välilliseen kokonaisomistukseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että 6 401 253 Cityconin osaketta, jotka ovat tässä ilmoituksessa raportoitu Gazit Europe Netherlands BV:n omistuksiksi rahoitusvälineiden kautta ovat tällä hetkellä G City Ltd:n omistuksessa ja hallinnassa.

G City Ltd. on Norstar Holdings Inc’n määräysvallassa, jonka ylin määräysvallan käyttäjä on Chaim Katzman. G City Ltd.:n omistamien 70 274 016 ja Gazit Europe Netherlands BV:n omistamien 10 883 747 osakkeiden (osakeostosopimuksen ensimmäisen toteutusosan jälkeen) lisäksi tässä ilmoituksessa on huomioitu Chaim Katzmanin omistamat 35 771 osaketta.

Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 168 008 940.

G City Ltd:n (aiemmin Gazit-Globe Ltd) omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

G City Ltd (aiemmin Gazit-Globe Ltd.: 41,83

Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö): 6,48

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02

-
Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö): 3,81-

41.83
10.29


0,02

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Gazit-Globe Ltd.: 41,71Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02

Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö): 10,26


-

51,96


0,02

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 70 274 016   41,83  
FI4000369947 10 883 747   6,48  
FI4000369947 35 771   0,02  
YHTEENSÄ 81 193 534   48,33  
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakkeidenostosopimus, joka johtaa omistuksen muutokseen - - osaketoimitus 6 401 253 3,81
      B YHTEENSÄ 6 401 253 3,81

 

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Chaim Katzman 0,02   0,02
Norstar Holdings Inc      
G City Ltd. 41,83   41,83
Gazit Europe Netherlands BV 6,48 3,81 10,29
YHTEENSÄ 48,33 3,81 52,14

 

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com