CITYCON OYJ   Pörssitiedote   12.7.2022 klo 20:30

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) on vastaanottanut 12.7.2022 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen G Cityn (aiemmin Gazit-Globe Ltd) suoraan hallinnoimien Cityconin osakkeiden omistusosuuden muutoksesta.

Muutos osakkeiden omistuksessa on seurausta 28.12.2021 julkistetun liputusilmoituksen mukaisesti G City Ltd:n (aiemmin: Gazit-Globe Ltd) ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Gazit Europe Netherlands BV:n tekemän osakkeidenostosopimuksen jälkimmäisestä osasuorituksesta. Liputusilmoitus koskien ensimmäistä osasuoritusta (10 833 74 osaketta) julkistettiin 7.7.2022. Nyt toteutuneessa toisessa osasuorituksessa G City Ltd on siirtänyt 6 401 253 Cityconin osaketta osakeostosopimuksen mukaisesti Gazit Europe Netherlands BV:lle. Osakkeiden siirto on saatu tämän seurauksena nyt kokonaisuudessaan päätökseen eikä kyseenomaisen osakkeidenostosopimuksen perusteella toteuteta muita osakesiirtoja.

Peruuttamaton toimeksianto toisen osasuorituksen toteuttamiseksi annettiin perjantaina 8.7.2022, kaupankäyntipäivä oli maanantai 12.7.2022 ja kaupan selvityspäivä arviolta keskiviikko 13.7.2022.

Osakkeidenostosopimuksen mukaiset osakkeiden siirrot eivät vaikuta G Cityn Ltd:n suoraan ja välilliseen kokonaisomistukseen.

G City Ltd. on Norstar Holdings Inc:n määräysvallassa, jonka ylin määräysvallan käyttäjä on Chaim Katzman. G City Ltd.:n omistamien 70 274 016 ja Gazit Europe Netherlands BV:n omistamien 17 285 000 osakkeiden (osakeostosopimuksen molempien osasuorituksien jälkeen) lisäksi tässä ilmoituksessa on huomioitu Chaim Katzmanin omistamat 35 771 osaketta.

Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 168 008 940.

G City Ltd:n (aiemmin Gazit-Globe Ltd) omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen G City Ltd (aiemmin Gazit-Globe Ltd.: 41,83

Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö): 10.29

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02
-

-
-
41.83

10.29
0,02
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) G City Ltd.:
41,83


Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö):6,48

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02
-


Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö): 3,81
-

41,83
 
10,29

 
0,02

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 70 274 016 41,83
FI4000369947 17 285 000 10,29
FI4000369947 35 771 0,02
YHTEENSÄ 87 594 787 52,14
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
- - - - - -
B YHTEENSÄ - -

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Chaim Katzman 0,02 0,02
Norstar Holdings Inc
G City Ltd. 41,83 41,83
Gazit Europe Netherlands BV 10,29 10,29
YHTEENSÄ 52,14 52,14


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com