CITYCON OYJ   Johtohenkilöiden liiketoimet   10.5.2022 klo 17.00

Ilmoitusvelvollinen: Kirsi Simola-Laaksonen, tietohallintojohtaja

Liikkeeseenlaskija: Citycon Oyj, LEI 549300P8N0P6KDGTJ206
Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:  14689/4/4

(1) Liiketoimi
päivämäärä: 9.5.2022
kauppapaikka: Nasdaq Helsinki Ltd (XHEL)
luonne: hankinta

Instrumentti
osake (CTY1S)
ISIN: FI4000369947

Liiketoimien tiedot
volyymi: 1 255
yksikköhinta: 6,7691 euroa

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
volyymi yhteensä: 1 255
keskihinta: 6,7691 euroa

Kyseinen hankinta liittyy yhtiön pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään ”Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024”. Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n ehdollista osakepalkkiojärjestelmää 2022–2024 löytyy yhtiön verkkosivulta.


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com