CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto  7.11.2019 klo 13.00

EI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKEN SAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Citycon Oyj (”Tarjoaja”) on päättänyt ehdollisesti tarjoutua ostamaan kokonaismäärältään enintään 900 miljoonalla Norjan kruunulla sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Citycon Treasury B.V:n liikkeeseenlaskemaa 1 250 miljoonan Norjan kruunun joukkovelkakirjaa CITYT01, joka erääntyy 1.3.2021.

Danske Bank A/S toimii järjestäjänä ehdollisessa ostotarjouksessa. Joukkovelkakirjojen ostohinta määräytyy ns. hollantilaisen huutokauppatavan mukaisesti, jossa Tarjoaja vastaanottaa järjestäjän kautta joukkovelkakirjanhaltijoiden luottamuksellisia tarjouksia hyväksyttäviksi määriksi ja takaisinostohinnoiksi.

Kaikkia joukkovelkakirjanhaltijoita (pois lukien mahdollisten oikeudellisten rajoitusten piirissä olevat henkilöt) pyydetään ja he ovat oikeutettuja toimittamaan tarjouksia kaikkien tai osan joukkovelkakirjojen myymiseksi lähettämällä oheinen englanninkielinen velkakirjanhaltijoiden tarjouslomake (Velkakirjanhaltijoiden Tarjouslomake).

Tarjous joukkovelkakirjojen takaisinostamiseksi tulee toimittaa järjestäjälle viimeistään 15.11.2019 klo 18.00 Suomen aikaa (Raukeamisajankohta). Tarjoaja päättää viimeistään 18.11.2019 klo 11.00 Suomen aikaa (Hyväksymisajankohta) joukkovelkakirjojen ostohinnan (Ostohinta) sekä ostettavien CITYT01 velkakirjojen määrän (tai voi olla hyväksymättä niitä lainkaan). Selvyyden vuoksi todetaan, että Tarjoajalla ei ole velvollisuutta ostaa joukkovelkakirjoja lainkaan, ja se voi pidättäytyä hyväksymästä yhtäkään tarjousta mistä tahansa syystä, kuten mikäli tarjotut hinnat/määrät eivät ole toivotulla tasolla tai mikäli Uusien Velkakirjojen (määritelty jäljempänä) hinnoittelusta ei ole päätetty ennen Hyväksymisajankohtaa, ja siinä tapauksessa ostotarjous päättyy ilman Ostohinnan määräytymistä. Tarjoaja voi pidentää Raukeamisajankohtaa tai peruuttaa ostotarjouksen milloin tahansa, soveltuvan lainsäädännön rajoissa.

Joukkovelkakirjoja koskevan ostotarjouksen lisäksi Tarjoaja on päättänyt, tietyin rajoittein, tarjoutua (i) ostamaan kokonaan sen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjan, jonka korko on 3,75 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2020 ja (ii) ostamaan tarjouksen enimmäismäärän rajoissa (a) Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseenlaskemaa ja Citycon Oyj:n takaamaa 300 miljoonan euron joukkovelkakirjaa, jonka korko on 2,375 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2022 ja (b) Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseenlaskemaa ja Citycon Oyj:n takaamaa 350 miljoonan euron joukkovelkakirjaa, jonka korko on 2,50 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2024. Lisäksi Tarjoajan tarkoituksena on laskea liikkeelle 21.11.2019, tai sitä ennen, uusi 400 miljoonan euron hybridilaina (Uudet Velkakirjat) ehdoilla, jotka olisivat kohtuudella hyväksyttävissä Tarjoajalle, ja jonka tuotot voidaan muun ohella käyttää CITYT01 velkakirjojen ostamiseen.

Mikäli ostotarjous toteutetaan, kaikki joukkovelkakirjat, jotka on tarjottu takaisinostettavaksi Ostohintaa vastaavalla tai sitä alhaisempaan hintaan, ostetaan takaisin Ostohinnan hintavälin rajoissa. Ostohinta, mukaan lukien kertynyt korko, maksetaan joukkovelkakirjanhaltijoille arviolta 21.11.2019.

Tarjoukset tulee toimittaa Velkakirjanhaltijoiden Tarjouslomakkeella sähköpostitse järjestäjälle viimeistään 15.11.2019 klo 18.00 Suomen aikaa seuraaviin osoitteisiin:

Petter Andreassen, sähköposti: petter.andreassen@danskebank.com (puh. +47 22 86 13 73); ja

Therese Beil, sähköposti: therese.beil@danskebank.com (puh. +47 22 86 13 23)

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä. Tarjoaja ei ole vastuussa, mikäli tällaisia rajoituksia rikotaan. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.