CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto  18.11.2019 klo 14.10

EI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKEN SAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU) 596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA

Citycon Oyj (Citycon) julkisti 7.11.2019 enintään 900 miljoonan Norjan kruunun ehdollisen ostotarjouksen koskien sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Citycon Treasury B.V:n liikkeeseenlaskemaa 1 250 miljoonan Norjan kruunun joukkovelkakirjaa CITYT01, joka erääntyy 1.3.2021.

Ehdollinen ostotarjous raukesi 15.11.2019 kello 18.00 Suomen aikaa (Raukeamisajankohta). Raukeamisajankohtana ehdollisessa ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen CITYT01 joukkovelkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä oli arvoltaan 1 100 000 000 Norjan kruunua.

Citycon ilmoittaa, että se on päättänyt lykätä ehdollisen ostotarjouksen (i) Hyväksymisajankohtaa (määritelty 7.11.2019 julkistetussa tiedotteessa) 19.11.2019 asti, jolloin Citycon päättää joukkovelkakirjojen ostohinnan (Ostohinta) sekä ostettavien CITYT01 velkakirjojen määrän (tai voi olla hyväksymättä niitä lainkaan); ja (ii) maksupäivää, jolloin Ostohinta, mukaan lukien kertynyt korko, maksetaan joukkovelkakirjanhaltijoille. Citycon vahvistaa viimeistään 19.11.2019 joukkovelkakirjojen ostohinnan sekä uuden maksupäivän.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Cityconilla ei ole velvollisuutta ostaa joukkovelkakirjoja lainkaan, ja se voi pidättäytyä hyväksymästä yhtäkään tarjousta mistä tahansa syystä, kuten mikäli tarjotut hinnat/määrät eivät ole toivotulla tasolla tai mikäli Uusien Velkakirjojen (määritelty 7.11.2019 julkistetussa tiedotteessa) hinnoittelusta ei ole päätetty ennen Hyväksymisajankohtaa, ja siinä tapauksessa ostotarjous päättyy ilman Ostohinnan määräytymistä. Tarjoaja voi pidentää Raukeamisajankohtaa tai peruuttaa ostotarjouksen milloin tahansa, soveltuvan lainsäädännön rajoissa.

Danske Bank A/S toimii järjestäjänä ehdollisessa ostotarjouksessa.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä. Tarjoaja ei ole vastuussa, mikäli tällaisia rajoituksia rikotaan. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.