CITYCON OYJ   Pörssitiedote   22.3.2022 klo 16.50

Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) hallituksen 22.3.2022 tekemän päätöksen perusteella Citycon tulee ostamaan ja luovuttamaan omia osakkeitaan 22.3.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella useassa erässä Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisesti, kuitenkin enintään yhteensä 441 341 Yhtiön omaa osaketta, Yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ansaittujen palkkioiden sekä sovittujen erokorvausten maksamiseksi. Osakkeiden ostaminen ja luovuttaminen alkaa aikaisintaan 23.3.2022 ja päättyy viimeistään (i) Cityconin vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tai (ii) 30.6.2023 sen mukaan kumpi ajankohdista on aikaisempi. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 0,26 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista tämän tiedotteen päivämääränä ja vastaa arvoltaan noin 3,1 miljoonaa euroa tämän tiedotteen päiväystä edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna.

Ostetut omat osakkeet tullaan luovuttamaan useassa erässä Yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020:n, ehdollisen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024:n, sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020:n, sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022:n, osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022:n, talousjohtajan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2021–2024:n sekä toimitusjohtajan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2021–2025:n osallistujille kyseisten kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeet tullaan luovuttamaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla niille kannustinjärjestelmien osallistujille, jotka kulloinkin ovat oikeutettuja palkkioon järjestelmien perusteella. Lisäksi Yhtiö luovuttaa osakkeita erokorvausten maksamiseksi erosopimusten mukaisesti.

Omat osakkeet ostetaan ja luovutetaan Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi ja erokorvausten maksamiseksi, minkä johdosta omien osakkeiden ostolle ja osakeannille on painavat taloudelliset syyt. Osakkeet, jotka maksetaan erokorvauksena tai palkkiona kunkin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson perusteella, tullaan ostamaan ennalta määritetyn ajanjakson aikana soveltuvin osin kunkin sitouttamisjakson päättymisen jälkeen tai soveltuvin osin sen jälkeen, kun hallitus on vahvistanut palkkion kultakin ansaintajaksolta, ja luovuttamaan järjestelmän osallistujille ennalta määritettynä ajankohtana kunkin tällaisen hankintajakson päättymisen jälkeen.

Osakkeet ostetaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy.n julkisessa kaupankäynnissä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintapäivänä muodostuneeseen hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakekaupat selvitetään ja hankituista osakkeista maksettava vastike maksetaan Nasdaq Helsinki Oy.n kaupankäyntisääntöissä määritellyn normaalin selvitysaikataulun mukaisesti.

Osakeannissa luovutettavat osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin siitä lähtien, kun ne on rekisteröity vastaanottajien arvo-osuustileille.

Lisätietoja Yhtiön ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2018–2020, ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2022–2024, sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2018–2020, sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2020–2022, osakepalkkiojärjestelmästä 2020–2022, talousjohtajan sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2021–2024:n sekä toimitusjohtajan sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2021–2025 on saatavilla Yhtiön palkitsemisraporteista ja pörssitiedotteista sekä Yhtiön verkkosivuilta.

Cityconin hallussa ei ole omia osakkeita tämän tiedotteen päivämääränä. Osakeanti ei muuta Yhtiön osakepääomaa.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com