Yhteenveto vuoden 2014 kolmannesta vuosineljänneksestä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen

- Liikevaihto laski 61,4 miljoonaan euroon (Q2/2014: 61,9 milj. euroa) johtuen pääasiassa matalammista pääoma- ja bruttovuokrista ja heikentyneestä Ruotsin kruunun kurssista.

- Nettovuokratuotot nousivat 0,6 miljoonaa euroa eli 1,4 % 44,0 miljoonaan euroon (43,4 milj. euroa) johtuen pääasiassa normaalista kausivaihtelusta kiinteistöjen hoitokuluissa.

- Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit) nousi 1,6 miljoonaa euroa eli 4,1 % 40,2 miljoonaan euroon (38,6 milj. euroa) johtuen pääasiassa korkeammista nettovuokratuotoista ja alhaisemmista operatiivisista hallinnon kuluista.

- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 29,4 miljoonaan euroon (24,0 milj. euroa) johtuen lähinnä korkeammasta operatiivisesta liikevoitosta ja alhaisemmista rahoituskuluista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) laski 0,050 euroon (0,052 euroa) johtuen pääasiassa korkeammasta osakemäärästä kesä-heinäkuussa toteutettujen osakeantien jälkeen.

- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 0,1 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 759,0 miljoonaa euroa (2 741,5 milj. euroa), ja sijoituskiinteistöjen keskimääräinen painotettu nettotuottovaatimus pysyi 6,2 %:ssa (6,2 %).

Yhteenveto vuoden 2014 tammi-syyskuusta verrattuna vuoden 2013 vastaavaan jaksoon

- Liikevaihto laski 184,5 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2013: 186,6 milj. euroa) johtuen lähinnä divestoinneista ja heikommasta Ruotsin kruunusta.

- Nettovuokratuotot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa eli 0,9 % ja olivat 128,0 miljoonaa euroa (126,9 milj. euroa), johtuen lähinnä tiukasta hoitokulujen hallinnasta. Lisäksi leuto talvi vähensi hoitokuluja vuoden alkupuolella. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 3,0 miljoonaa euroa eli 3,0 % ilman heikentyneen Ruotsin kruunun vaikutusta. Lisäksi valmistuneet kehityshankkeet kasvattivat nettovuokratuottoja 1,7 miljoonalla eurolla.

- Tulos/osake oli 0,12 euroa (0,12 euroa). Korkeampaa katsauskauden voittoa tasoitti suurempi osakkeiden lukumäärä.

- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 11,0 miljoonaa euroa eli 17,0 % lähinnä korkeampien nettovuokratuottojen ja matalampien rahoitus- ja hallinnon kulujen ansiosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,152 euroa (0,153 euroa).

- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake nousi 0,13 euroon (0,06 euroa).

- Yhtiö täsmentää ohjeistustaan koskien liikevaihtoa, operatiivista liikevoittoa, operatiivista tulosta ja osakekohtaista operatiivista tulosta.

Avainluvut
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


   IFRS:n mukaiset tunnusluvut

   Q3/2014

   Q3/2013

   Q2/2014

   Q1-Q3/2014

   Q1-Q3/2013

   Muutos-% 1)

   2013

   Liikevaihto, Me

   61,4

   62,1

   61,9

   184,5

   186,6

   -1,1

   248,6

   Nettovuokratuotto, Me

   44,0

   43,9

   43,4

   128,0

   126,9

   0,9

   168,9

   Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille, Me

   20,1

   30,1

   11,9

   61,3

   52,1

   17,7

   94,9

   Tulos/osake, euroa2)

   0,03

   0,07

   0,03

   0,12

   0,12

   -0,3

   0,22

   Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa3)

   0,06

   0,06

   0,00

   0,13

   0,06

   112,1

   0,14

   Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me

   2 759,0

   2 739,4

   2 741,5

   2 759,0

   2 739,4

   0,7

   2733,5

   Omavaraisuusaste, %4)

   54,9

   41,7

   47,6

   54,9

   41,7

   31,7

   43,2

   Luototusaste (LTV), %4) 5)

   36,7

   50,5

   39,9

   36,7

   50,5

    

   49,3

   EPRA:n mukaiset tunnusluvut

   Q3/2014

   Q3/2013

   Q2/2014

   Q1-Q3/2014

   Q1-Q3/2013

   Muutos-% 1)

   2013

   Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit), Me

   40,2

   39,5

   38,6

   114,9

   112,6

   2,0

   149,1

      % liikevaihdosta

   65,5

   63,6

   62,4

   62,3

   60,4

   -

   60,0

   Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), Me

   29,4

   24,2

   24,0

   75,7

   64,7

   17,0

   86,7

   Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 2)

   0,050

   0,055

   0,052

   0,152

   0,153

   -0,9

   0,203

   EPRA Cost Ratio  (sisältäen vajaakäytön kustannukset), %6)

   15,0

   17,1

   19,1

   19,4

   21,5

   -9,7

   22,4

   EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset), %6)

   13,1

   15,9

   17,1

   17,2

   19,1

   -10,0

   20,0

   Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share), euroa

   3,01

   3,09

   3,02

   3,01

   3,09

   -2,4

   3,13

   Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA

   NNNAV per share), euroa

   2,65

   2,69

   2,61

   2,65

   2,69

   -1,5

   2,78


1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2014 ja 2013 väliseen muutokseen.

2) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.

3) Citycon muutti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä rahavirtojen raportointia. Toteutuneet kurssivoitot ja -tappiot on siirretty liiketoiminnan nettorahavirrasta osaksi rahoituksen nettorahavirtaa. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.

4) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta joka vaikuttaa sekä omavaraisuusasteeseen, että luototusasteeseen. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.

5) Citycon muutti katsauskaudella luototusasteen raportointia sisällyttämällä "Osuudet yhteisyrityksissä" sijoituskiinteistöihin. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.

6) Citycon tarkensi periaatteitaan liittyen pysäköintituottojen raportointiin. Aikaisemmin pysäköintituotot on raportoitu osana käyttökorvauksia ja palvelutuottoja, mutta 2014 vuoden alusta osana bruttovuokratuottoja. Muutos vaikuttaa myös EPRA Cost Ration laskentaan. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.

Tärkeimmät tapahtumat tammi–syyskuu 2014
  •  Citycon konserni laski 22.9 onnistuneesti liikkeelle 350 miljoonan euron suuruisen 10 vuoden joukkovelkakirjalainan. Euromääräiselle taatulle lainalle maksetaan kiinteää 2,50 % vuotuista korkoa. Laina ylimerkittiin ja lainaa merkitsi laaja joukko kansainvälisiä sijoittajia. Laina toteutui 1.10. eikä siten sisälly katsauskauden lukuihin.


  •  Yhtiö ilmoitti 9.9. sopineensa NCC Property Developmentin kanssa yhteisyrityksestä koskien Mölndals Gallerian kehityshanketta Göteborgissa. Cityconin investoinnin kokonaisarvo tulee olemaan noin 120 miljoonaa euroa.


  •  Cityconin pitkäaikaisia investointitason (investment grade) luottoluokituksia nostettiin heinäkuussa.  Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s nosti 8.7. Cityconin luottoluokituksen luokkaan BBB (aiemmin BBB-) ja Moody’s nosti 30.7. Cityconin luottoluokituksen luokkaan Baa2 (aiemmin Baa3). Molempien luottoluokituksien näkymät ovat vakaat.


  •  Yhtiö toteutti kesä-heinäkuussa suunnatun osakeannin ja sitä seuranneen merkintäetuoikeusannin, joilla yhtiö keräisi yhteensä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa. 206,4 miljoonan euron suunnattu osakeanti CPP Investment Board European Holdings S.àr.l.:lle (“CPPIBEH”) toteutettiin 9.6. ja 196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti toteutettiin 8.7.


  •  Jurn Hoeksema aloitti Cityconin operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.6. alkaen.Toimitusjohtajan kommentti

Citycon Oyj:n toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi katsauskautta: 


”Cityconin taloudellinen tulos vuoden 2014 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä on ollut vakaa vertailukelpoisten nettovuokratuottojen jatkaessa vahvaa kasvua 3.0 %:lla. Tulos on todiste Cityconin kestävästä liiketoimintamallista ja kyvystä toimia vaikeassa makrotaloudellisessa ympäristössä, joka Suomessa tällä hetkellä vallitsee.

Olemme vahvistaneet rahoitusasemaamme huomattavasti viimeisen kahden vuosineljänneksen aikana. Kesä–heinäkuun osakeanneista saadut varat käytettiin pääosin yhtiön taseen vahvistamiseen. Luottoluokituksen nostot sekä onnistunut strateginen 10-vuotisen 350 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tukee tavoitettamme pidentää keskimääräistä lainamaturiteettia ja pienentää lainakuluja. Jatkossa yhtiö on sitoutunut säilyttämään tai parantamaan nykyisiä luottoluokituksiaan.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana sovimme NCC Property Developmentin kanssa yhteisyrityksestä koskien Mölndals Gallerian kehityshanketta Göteborgissa. Kohde istuu täydellisesti Cityconin strategiaan, jonka mukaan sijoitamme kaupunkien keskustoissa sijaitseviin vahvoihin päivittäistavaravetoisiin kauppakeskuksiin. Se myös tasapainottaa edelleen Suomen ja Ruotsin välistä osuutta portfoliossamme.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2014 Citycon odottaa liikevaihtonsa muuttuvan -4–2 miljoonalla eurolla (Q2/2014: -1–7 milj. euroa) ja operatiivisen liikevoittonsa (EPRA Operating profit) -2–4 miljoonalla eurolla (Q2/2014: -2–6 milj. euroa) edellisvuodesta. Tarkennetut ohjeistukset koskien liikevaihtoa ja operatiivista liikevoittoa liittyvät lähinnä heikentyneeseen Ruotsiin kruunun. Yhtiö odottaa operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan 8–14 miljoonalla eurolla (Q2/2014: 7–15 milj. euroa) edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,18–0,19 euroa (Q2/2014: 0,175–0,195). Osakekohtaista operatiivista tulosta koskeva arvio heijastaa kesä-heinäkuussa toteutettujen osakeantien seurauksena kasvanutta osakkeiden lukumäärää. 


Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja euro-kruunu-valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Toimintaympäristön kehitys

Talousnäkymät Cityconin toimintamaissa jatkuvat ristiriitaisina Suomen talouden kärsiessä pitkittyneestä laskusuhdanteesta kun taas Ruotsin makrotalous on pysynyt vahvana. Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,2 % vuonna 2014. Kasvu yltää Ruotsissa (2,8 %), Virossa (1,9 %), Liettuassa (3,3 %) ja Tanskassa (1,5 %) alueen keskiarvon yläpuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan kuitenkin pysyttelevän vaatimattomalla tai negatiivisella tasolla (ennuste 0,2 %) kolmatta vuotta peräkkäin. Suomessa BKT:n kasvu riippuu sekä Euroopan vientimarkkinoiden elpymisestä että kotimaisen kysynnän kasvusta. Kuluttajien luottamus on katsauskauden aikana pysynyt suhteellisen vakaana Cityconin toimintamaissa lukuun ottamatta Suomea, jossa kuluttajien luottamus on laskenut jälleen kesäkuun huipun jälkeen. Pohjoismaissa kuluttajien luottamus on pysytellyt positiivisena, kun taas Virossa, Liettuassa ja euroalueella keskimäärin kuluttajien luottamus on edelleen negatiivisella tasolla. Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (11,5 %) huomattavasti matalampi kaikissa Cityconin toimintamaissa paitsi Liettuassa. (Lähde: Eurostat) Kuluttajahinnat ovat jatkaneet lievää nousua Suomessa, kun taas muissa Cityconin toimintamaissa inflaatio on lähellä nollaa tai jopa negatiivista. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Lithuania/Denmark)


Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli tammi-elokuun aikana vahvaa Virossa (6,5 %), Liettuassa (5,3 %) ja Ruotsissa (3,1 %), mutta negatiivista Suomessa (-0,7 %) ja Tanskassa (-0,2 %). (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Lithuania/Denmark) Parhaiden kauppakeskusten vuokrat verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen säilyivät Suomessa muuttumattomina, mutta nousivat Ruotsissa 1,5 %. Virossa parhaiden kauppakeskusten vuokratasot ovat nousivat 1,5−3,0 % liittyen vuokrien indeksointiin ja liikevaihtosidonnaisten vuokrien kasvuun. Suomessa vähittäiskaupan myynnin heikentyneet ennusteet rajoittavat vuokrien nousupotentiaalia ja Virossa vuokrien kasvun ennustetaan jatkuvan maltillisena noin 2 %:ssa. Ruotsissa parhaiden kohteiden vuokrien ennustetaan kasvavan 2,0−2,5 % vähittäiskaupan myynnin kasvun myötä. (Lähde: JLL) 


Kiinteistösijoitusmarkkinoiden aktiviteetti on jatkunut positiivisena sekä Suomessa että Ruotsissa. Parhaiden kohteiden kysyntä on edelleen vahvaa ja näin ollen prime-kauppakeskusten tuottovaateet ovat pysyneet vakaana. Suomessa investointimarkkinan aktiivisuus on jatkunut ensimmäiseltä vuosipuoliskolta myös kolmannelle neljännekselle vaikka investointivolyymi jäikin hieman aiempia neljänneksiä alhaisemmaksi. Ruotsissa vuoden 2014 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen transaktiovolyymi oli noin 24 % korkeampi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Virossa kiinteistösijoitusmarkkinat pysyivät aktiivisena ja parhaiden kauppakeskusten tuottovaade on pysytellyt 7,3 %:n tienoilla. (Lähde: JLL)

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön keskeiset riskit ja epävarmuustekijät sekä tärkeimmät riskienhallintatoimenpiteet ja periaatteet käsitellään laajemmin vuoden 2013 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin sivuilla 58–59 ja vuoden 2013 tilinpäätöksen sivuilla 53-56.

Cityconin hallitus arvioi, että vuosikertomuksessa esitetyt riskit ovat säilyneet pääosin muuttumattomina. Keskeiset riskit liittyvät kiinteistökehitysprojekteihin, heikentyneeseen taloudelliseen kehitykseen, hoitokulujen nousuun, ympäristöön ja ihmisiin, sijoituskiinteistöjen käypien arvojen laskuun sekä rahoituksen saatavuuteen ja kustannukseen.

Helsinki, 15. lokakuuta 2014

Citycon Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com