Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020: Operatiivisesti vakaa vuosineljännes

CITYCON OYJ   Osavuosikatsaus   23.4.2020 klo 9:00

- Kaupunkialueisiin ja päivittäistavarakauppoihin keskittyvä strategiamme tuo vakautta
- Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi
- Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koronaviruksen vaikutukset rajoittuivat maaliskuun jälkimmäiselle puoliskolle
- Vuokralaisten myynnit sekä kokonaiskävijämäärät pysyivät lähellä viime vuoden tasoa
- NOK ja SEK valuuttakurssit vaikuttivat tulokseen 

 

TAMMIKUU – MAALISKUU 2020

- Nettovuokratuotot olivat 52,4 miljoonaa euroa (Q1/2019: 53,6).  Helmikuussa 2020 toteutetut hankinnat Norjassa kasvattivat nettovuokratuottoja 1,7 miljoonalla eurolla, kun taas heikommat valuuttakurssit laskivat nettovuokratuottoja 1,6 miljoonalla ja edellisenä vuonna toteutetut divestoinnit 1,2 miljoonalla eurolla.  Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski hieman 34,8 miljoonaan euroon (35,8) johtuen heikommista valuuttakursseista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,195 euroa (0,201), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,008 euroa/ osake. 
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) laski 30,8 miljoonaan euroon (35,8) johtuen loppuvuodesta 2019 nostetun hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,06 euroa (0,07) johtuen pääasiassa alhaisemmista nettovuokratuotoista, hybridilainan koroista ja kuluista ja alhaisemmasta osuudesta yhteis- ja osakkuusyritysten voitoista.

 

AVAINLUVUT

Q1/2020 Q1/2019 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
2019   
Nettovuokratuotto Me 52,4 53,6 -2,3 % 0,6 % 217,4
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 46,2 47,7 -3,1 % 0,1 % 193,5
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,06 0,07 -22,9 % -19,9 % 0,04
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 081,5 4 213,5 -3,1 % - 4 160,2
Luototusaste (LTV) 2) % 45,7 48,7 -6,2 % - 42,4
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 34,8 35,8 -2,8 % 1,0 % 145,6
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 30,8 35,8 -14,0 % -10,6 % 143,9
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,195 0,201 -2,8 % 1,0 % 0,818
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0,173 0,201 -14,0 % -10,6 % 0,809
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NAV per share)
EUR 11,36 12,98 -12,5 % - 12,28

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.

 

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

“Koronavirus on nopeasti laajentunut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, joka vaikuttaa elämäämme niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla sekä kansainvälisesti. Tämän vuoksi Cityconin, kuten muidenkin yhtiöiden, toimintaympäristö on muuttunut nopeasti.

Operatiivisesti Q1/2020 oli hyvä vuosineljännes Cityconille, mutta koronaviruksen vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuun loppupuolella. Sekä valuuttakursseilla oikaistut vertailukelpoiset nettovuokratuotot ja operatiivinen tulos kasvoivat. Toteutuneet valuuttakurssit huomioiden nettovuokratuotot ja operatiivinen tulos (EPRA earnings) laskivat jonkin verran. Kokonaiskävijämäärä laski 3 % hallitusten rajoitustoimenpiteiden seurauksena. Vuokrausaste laski hieman, mutta pysyi silti korkealla tasolla. Luototusaste nousi hieman vuodenvaihteesta ja oli 45,7%.

Kaupunkialueisiin ja päivittäistavarakauppoihin keskittyvä strategiamme tuo vakautta poikkeuksellisina aikoina. Suhteellisen suuri osuus vuokrakannastamme koostuu päivittäistavarakaupoista, apteekeista, terveydenhuollon palveluista sekä sosiaalipalveluista, mikä tasapainottaa vähittäiskaupan haasteita. Konservatiivinen rahoitusstrategiamme ja vahva likviditeetti vahvistavat talouttamme ja tukevat kykyämme vastata velvoitteistamme kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Ylimääräisenä toimenpiteenä, olemme jäädyttäneet investoinnit, joihin emme vielä ole sitoutuneet vuokralaismuutoksiin liittyviä töitä lukuun ottamatta. Näistä seikoista huolimatta on selvää, että koronavirus tulee vaikuttamaan liiketoimintaamme ainakin lyhyellä aikajänteellä. Kuten maaliskuussa tiedotimme, hallitusten perustellut ja tarpeelliset rajoitustoimenpiteet toimintamaissamme ja merkittävä epävarmuus rahoitusmarkkinalla tulevat vaikuttamaan liiketoimintaamme. Työskentelemme yhteistyössä vuokralaisten ja muiden sidosryhmiemme kanssa löytääksemme ratkaisut eri haasteisiin ja pienentääksemme kriisin vaikutuksia.

Samanaikaisesti olemme sitoutuneet saavuttamaan pitkän aikavälin strategiamme, ja Cityconin organisaatio keskittyy tarjoamaan parhaita kauppapaikkoja sekä kaupunkiyhteisöjen keskuksia.  Päätavoitteemme on tukea vuokralaistemme liiketoimintaa sekä ympäröiviä yhteisöjä myös kriisin jälkeen. Kaupunkikeskuksiemme vetovoima todistettiin jälleen, kun Espoon kaupunginkirjaston kanssa sovittiin vuokrasopimuksesta. Kirjasto tulee sijoittumaan uuden kehityshankkeemme Lippulaivan tiloihin, joiden rakennustyöt etenevät suunnitellusti.

Koronaan liittyvien haasteiden ratkaiseminen koetaan Pohjoismaissa yhteisenä haasteena. Hallitukset työskentelevät aktiivisesti taloudellisen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi kansalaisten terveyden ja turvallisuuden säilyttämisen ohella. Tukitoimet vaihtelevat maittain ja sisältävät muun muassa suoria yritystukia kiinteiden kulujen kattamiseksi ja valtion takaamia yrityslainoja. Hallitusten, organisaatioiden ja yksilöiden pyrkiessä hidastamaan koronaviruksen leviämistä ja lieventämään sen vaikutuksia, meidän vastuumme CItyconilla on toiminnan jatkuvuuden ja kriittisten palveluiden saatavuuden turvaaminen tiloissamme. Asiakkaidemme, vuokralaistemme sekä työntekijöidemme turvallisuus kriisin aikana on jatkossakin tärkein prioriteettimme.

Olen erittäin ylpeä Cityconin johdosto ja kaikista työntekijöistä sekä siitä, miten he ovat johtaneet liiketoimintaa kriisin aikana. Infrastruktuurimme on mahdollistanut tehokkaan etätyöskentelyn ja olen vakuuttunut, että selviämme koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä vahvempana ja parempana yhtiönä.”

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Citycon Oyj arvioi 26.3.2020, että sen näkymät vuodelle 2020 ovat heikentyneet ja perui 6.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020. Tässä vaiheessa Citycon ei tarkenna operatiivisen liikevoiton (direct operating profit), osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) eikä oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (adjusted EPRA EPS) ennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

 

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestettävä puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 23.4.2020 klo 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 9 8171 0310 ja PIN: 52260832#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2020-q1-results/register

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla myöhemmin Cityconin verkkosivuilla. Konferenssin kielenä on englanti.

 

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi. 

 
Helsinki, 22. huhtikuuta 2020 
Citycon Oyj 
Hallitus 
 

Lisätiedot: 
Eero Sihvonen 
Talous- ja varatoimitusjohtaja  
Puhelin 050 557 9137 
eero.sihvonen@citycon.com 
 
Laura Jauhiainen 
Sijoittajasuhdejohtaja 
Puhelin 040 823 9497 
laura.jauhiainen@citycon.com 

 

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla. 

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). 

Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin. 
 
www.citycon.com/fi 

Downloads

PDF icon Download Citycon osavuosikatsaus Q1-2020-FI (547.27 KB)

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme