CITYCON OYJ   Pörssitiedote  17.3.2020 klo 17.05 

Citycon Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva osakepalkkiojärjestelmä. Järjestelmä on suunnattu yhtiön johtoryhmän jäsenille pois lukien toimitusjohtaja.

Uusi osakepalkkiojärjestelmä 2020—2022 sisältää kolme (3) kolmen (3) vuoden ansaintajaksoa, joista kukin alkaa maaliskuun alusta vuosina 2020, 2021 sekä 2022, ja päättyy vastaavasti helmikuun loppuun vuosina 2023, 2024 ja 2025. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot perustuvat osallistujien kullekin ansaintajaksolle asetettujen yksilöllisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhtiön hallitus vahvistaa kunkin ansaintajakson osallistujat, määrittää heidän tavoitteensa strategisten vastuualueiden mukaan sekä ansaintajaksolta maksettavan enimmäispalkkion määrän bruttomääräisinä Cityconin osakkeina sisältäen mahdolliset käteisosuudet verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Uuden osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 150 000 Cityconin osaketta sisältäen mahdollisen veroihin ja veronluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden.   

Yhtiön hallitus vahvisti uuden osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen ansaintajakson (1.3.2020–28.2.2023) osallistujiksi kolme johtoryhmän jäsentä sekä vahvisti heidän tavoitteensa yksilöllisten strategisten vastuualueidensa perusteella. Ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksettavien palkkioiden määrä vastaa enintään 30 000 Cityconin osakkeen arvoa.

 

Espoo, 17.3.2020

CITYCON OYJ

The Board of Directors

Lisätietoja:
F. Scott Ball, toimitusjohtaja
puh
+46 8 562 532 11
scott.ball@citycon.com


Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi