CITYCON OYJ     Sisäpiiritieto     19.6.2018 klo 14:45

Citycon Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2018 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,0325 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 21.6.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 29.6.2018.

29.6.2018 maksettavan varojenjaon jälkeen Citycon Oyj on maksanut osinkoa ja pääoman palautusta vuoden 2018 aikana yhteensä 0,065 euroa osakkeelta ja Cityconin hallituksen jäljellä oleva valtuutus on 0,065 euroa osakkeelta.

Helsinki, 19.6.2018


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi