CITYCON OYJ   Pörssitiedote   12.12.2017 klo 15.45

Citycon Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2017 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,0325 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 14.12.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 29.12.2017.

Cityconin 22.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon ja pääoman palautuksen jakamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

29.12.2017 maksettavan varojenjaon jälkeen Citycon Oyj on maksanut osinkoa ja pääoman palautusta vuoden 2017 aikana yhteensä 0,13 euroa osakkeelta ja hallitus on käyttänyt varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa varojenjakovaltuutuksen kokonaisuudessaan.


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com  

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

 www.citycon.fi