Citycon päätti kvartaalivarojenjaosta

Pörssitiedotteet - 20.9.2017

CITYCON OYJ     Pörssitiedote     20.9.2017 klo 15.25

Citycon Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2017 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,0325 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 29.9.2017.

Cityconin 22.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon ja pääoman palautuksen jakamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

29.9.2017 maksettavan varojenjaon jälkeen Citycon Oyj on maksanut osinkoa ja pääoman palautusta vuoden 2017 aikana yhteensä 0,0975 euroa osakkeelta ja Cityconin hallituksen jäljellä oleva valtuutus on 0,0325 euroa osakkeelta. 

Helsinki, 20.9.2017

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com  

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi